Landsbygdsnätverket
Joanna Franzén, studiobild

Hallå där Joanna Franzén! 

Joanna Franzén jobbar som handläggare på avdelningen innovationsledning vid Vinnova.

Vad jobbar du med på Vinnova inom mat och innovation?

– Jag jobbar med vårt initiativ kring mission-orienterad innovation, ett angreppssätt som har fått stor betydelse inom utformning av kommande ramprogram och the European Green Deal, som vi på Vinnova testar för att utveckla våra arbetssätt. Matsystemet är stort och komplext och har stor betydelse men behovet av transformation och systemtänk gör att våra verktyg som vi vanligtvis använder inte räcker och vi behöver hitta nya för att få en hållbar framtid.

Hur stor del av Vinnovas budget på tre miljarder kronor kan avsättas för området hållbart matsystem?

– I nuläget vet vi inte hur stor del av vår budget som kommer öronmärkas för just området hållbart matsystem. Vi är mitt uppe i en förändringsprocess men förhoppningsvis kommer vi veta mer till hösten. Hittills har fokus legat på att identifiera behoven i systemet och utforma instrument och samarbeten som kan svara mot dessa.

Vad kan olika svenska aktörer göra för att ta del av dessa innovationsmedel i ökande utsträckning?

– Vi har sedan tidigare en mängd satsningar som är tillgängliga för aktörer inom matsystemet, som till exempel utmaningsdriven innovation för att möta komplexa samhällsutmaningar eller innovativa startups för små nya företag som vill testa att utveckla en idé. Våra utlysningar anslås alltid på vår hemsida så det finns goda skäl att ta en titt där med jämna mellanrum, eller följ Vinnova i sociala medier. Det är glädjande att se att fler och fler livsmedelsrelaterade projektansökningar kommer in i våra satsningar.

Vad mer än pengar är viktigt?

– Ibland ställer sig pengar i vägen för tankarna och behoven anpassas efter vad som ¨går att göra” eller efter hur en är van att göra. Genom att utgå från behoven och efterfrågan snarare än pengarna och utbudet får vi bättre förutsättningar att bidra till att mobilisera samhället för omställning.

Vad kommer Vinnova att jobba med framöver inom området hållbart matsystem?

– Under 2019 träffade vi mer än 300 personer som är verksamma inom matsystemet och ur dessa dialoger identifierade vi fyra områden: framtidens jordbruk, nya livsmedel, framtidens butik och ett nytt recept för skolmåltiden.

– Vi vill kroka arm med de aktörer som är intresserade och nyfikna på att arbeta med att utveckla prototyper och demonstratorer på de här områdena för att kunna förbättra, utveckla och stimulera systemet.

Publicerades