Landsbygdsnätverket
Inger Pehrson som är samordnare för EIP-Agri på Landsbygdsnätverket

Foto: Ingrid Whitelock

Hallå där...Inger Pehrson

Du har lämnat uppdraget som samordnare av innovationsarbetet på Landsbygdsnätverket. Men du arbetar vidare under våren som innovationssupport och med en del andra uppdrag.

Vad har varit det bästa med innovationsstödet EIP-Agri så här långt?
- Innovationsstödet har gjort det möjligt för många enskilda företagare att äntligen kunna förverkliga sina idéer och dessutom i en grupp med kompletterande kompetenser. De nya samarbeten som uppstått i innovationsgrupperna mellan olika aktörer ger inte bara kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det ger också goda förutsättningar för samverkan även framöver.

Hur tycker du att det gått med EIP-Agri under åren du arbetat med det?
- Resultaten från projekten är fantastiskt bra! Vi följde ju, på vanligt svenskt manér, de riktlinjer som EU-kommission angett och det har visat sig fungera bra. Det gäller exempelvis möjligheten att söka gruppbildningsstöd. Av alla de nästan 80 innovationsprojekt som hittills dragits igång så har bara ett projekt avbrutits. Det är nog unikt när det gäller just innovationsprojekt. Men det är också ett stålbad att gå igenom för de sökande innan de fått sitt godkännande och det är många handläggartimmar som läggs på att hjälpa dem.

Hur har du kunnat bidra till att göra innovationsstödet känt i Sverige?
- Jag har försökt göra det som ingått i Landsbygdsnätverkets och mitt uppdrag, att bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att stödet ska göra nytta för jordbruket och trädgårds- och rennäringen. Det har handlat om att i samarbete med Jordbruksverket bygga stödet, i fortsatt samarbete se till att informationen till de sökande är behovsanpassad, att marknadsföra innovationsstödet och EIP-Agri och inte minst att hjälpa de sökande.

Hur har samverkan med EIP-Agri Servicepoint och andra EU-länder fungerat?
- Det har varit ett bra samarbete och vi har gjort vad vi kunnat för att få med de frågor som vi tycker är viktiga för Sverige för nya fokusgrupper, workshoppar och seminarier på EU-nivå. Vi har kunnat utbyta erfarenheter med andra länder som legat i samma fas som vi och hjälpa de länder som kommit igång långsammare. Det är många av de knappt 100 länder och regioner som genomfört EIP-Agri som har det oerhört mycket mer tungarbetat än i Sverige och med mycket mindre pengar. Det har också handlat om att förmedla kontakter och tillsammans med andra länder driva förbättringar.

Vad skulle du önska när det gäller EIP-Agri framöver?
- Jag hoppas innerligt att EIP-Agri får fortsätta med en ambitiös budget i nästa programperiod också. Vi märker ju att kunskapen om att innovationsstödet nu är bra spridd i landet och intresset för att söka har ju bara ökat. Jag hoppas också att de som idag jobbar med innovationsstödet på Jordbruksverket får fortsätta med det. Det är en komplicerad och krävande hantering där kunskap byggs successivt. Givetvis hoppas jag att de administrativa rutinerna förenklas så att handläggningstiderna kan kortas så mycket det bara går.

Vad går du vidare med nu?
- Jag står till förfogande på konsultbasis i frågor som rör företagande och hållbar utveckling, bland annat gällande ekosystemtjänster och betesbaserad produktion.

Publicerades