Landsbygdsnätverket
Åsa Wolgast Broberg Regeringskansliet

Åsa Wolgast Broberg, departementssekreterare, om att Sverige är duktiga på innovationsarbete men att landsbygdssatsningar på innovationer inte lyfts fram tillräckligt. Foto: Privat

Hallå där...Åsa Wolgast Broberg, departementssekreterare

Passar din bakgrund bra för ditt nuvarande arbete som ansvarig för miljöersättningarna och innovationsstödet i Landsbygdsprogrammet?

– Ja, jag är mark-växtagronom och har jobbat många år åt LRF, på länsstyrelsen med rådgivning och så med forskning om odlingsteknik. Jag är uppväxt med en pappa som var en verklig innovatör och som under många år framförallt jobbade med att utveckla smarta energilösningar och med urinseparering.

Hur ser du på EIP-Agrisatsningen?

– Det är en fantastisk fin möjlighet som Sverige verkligen utnyttjar på ett bra sätt. Ingen yrkesgrupp är så innovativ som lantbrukare och nu får de möjlighet att förverkliga sina idéer utan stora ekonomiska risker. Dessutom tillsammans med forskare, industriföreträdare och andra som kan bidra till att det blir lyckade projekt.

– Utmaningarna är dock stora när det gäller administrationen och likviditeten för projektägarna. Vi på Näringsdepartementet är väl medvetna om att det behövs förbättringar här inför nästa programperiod om innovationsstödet blir kvar.

Kan det bli en fortsättning nästa programperiod?

– Ingenting är bestämt. Ett nytt program ska börja gälla den 1 januari 2021 med innehållet klart i slutet på 2020. Troligen blir det försenat så det blir en övergångslösning. Vissa åtgärder kommer då vara svåra att pausa, andra kanske får göra ett uppehåll.

– Vi får troligen mindre pengar i pelare 2 som finansierar Landsbygdsprogrammet vilket kommer kräva prioriteringar mellan olika åtgärder. Då det i Livsmedelsstrategin lyfts fram att innovationer är en framgångsfaktor för ökad konkurrenskraft på ett hållbart sätt är det rimligt att tänka sig att det blir en satsning i någon form. Sverige har ett högt kostnadsläge och är beroende av innovationer för konkurrenskraftens skull.

Får landsbygdens innovationer den uppmärksamhet de förtjänar?

– Nej, tyvärr! Sverige är duktig på innovationsarbete, men man missar ofta att lyfta fram landsbygdens viktiga satsningar på betydelsefulla innovationer. Jag hoppas verkligen att det blir tydligare framöver.

Publicerades