Landsbygdsnätverket
På bilden ser man Annie Drottberger i halvbild. Hon har ljust hår och en svart tröja på sig.

Foto: Annie Drottberger

Hallå där Annie Drottberger

Annie Drottberger är doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Vad jobbar du med?
– Jag forskar på hur företagare inom trädgårdsnäringen tar till sig tekniska innovationer och ny kunskap samt hur olika företagare väljer sina strategier för att utveckla sina företag för att bli konkurrenskraftiga.

– I min första studie har jag jämfört företag som producerar bladgrönsaker i tre olika system – växthusproduktion, vertikalodling och frilandsodling.

Hur skiljer sig innovationsutvecklingen mellan olika företag i trädgårdsnäringen?
– I svenska växthusföretag är vertikalodling, LED-belysning och robotar på väg in. De har även satsat mycket på energilösningar. De större företagen har generellt bättre förutsättningar att kunna investera i ny teknik. Samtidigt väljer vissa företag att hellre satsa på nya grödor eller en mer hantverksmässig produktion där man ser ett värde i att ha många anställda.

– I frilandsodlingen har man mer satsat på automatisering med maskiner och paketering på gården för att kunna förlänga säsongen.

Hur viktigt är det med innovationer för att företag ska bli framgångsrika?
– Vissa företag ligger i framkant och är snabba på att prova och investera, andra håller lägre profil och avvaktar utvecklingen. Båda dessa strategier kan vara framgångsrika beroende på vilka förutsättningar som finns i det enskilda företaget.

– Att vara tidig med innovationer kan ofta vara en fördel för att vara framgångsrik och konkurrenskraftig. Det är positivt att den tekniska utvecklingen går framåt för hela branschen och det bygger på att vi har ”first-adopters” som är villiga att testa nytt och ta risker.

– Samtidigt kan det vara säkrare att avvakta lite med innovationer för att se om priserna går ner och dessutom slippa strula med teknik och metoder som ännu inte fungerar så bra. Kunskapen från företagen i fronten kan hjälpa andra företag att flytta fram positionerna.

Varför tror du att det är så många innovationsprojekt inom trädgårdsnäringen?
– Många trädgårdsföretagare är vana vid att befinna sig på en öppen marknad och man har fått ta strategiska beslut för att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och vara konkurrenskraftig. Dessutom är till exempel växthusföretagare ofta teknikintresserade och man befinner sig långt fram i att ta till sig nya innovationer.

Är innovationsstödet EIP-Agri viktigt för innovationsutveckling inom trädgårdsnäringen?
– Innovationsstödet och annan finansiering av innovationer är en viktig del för att kunna utveckla ny teknik och driva fram utvecklingen. Det är en avgörande faktor för att svensk trädgårdsnäring ska kunna fortsätta utvecklas och producera högkvalitativa produkter på en konkurrensutsatt marknad.

Vad vill du göra för medskick till EIP-Agri?
– Jag kommer direkt från näringslivet och har arbetat i nära kontakt med både trädgårds- och lantbruksföretagare på både länsstyrelsen och LRF. Det är viktigt att kunskaper från universitet kommer ut till näringen. En tät dialog mellan universitet, myndigheter och företag är en viktig del för att innovationstakten inom trädgårdsnäringen ska kunna öka och att innovationer ska komma näringen till godo och utvecklas så att de passar i den praktiska verkligheten.

Publicerades