Landsbygdsnätverket

Gröna klustret Nuntorp

Här kan du läsa mer om Gröna klustret Nuntorp som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi arbetar för att vara ett levande kunskaps- och utvecklingscenter som bidrar till grön omställning och ökad konkurrenskraft inom de gröna näringarna, inklusive skog och förädlingsindustrin, i hela Fyrbodal.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Ekonomisk förening med medlemmar och sponsorer i området Fyrbodal (nordvästra Västra Götaland).

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Skapa en klustermiljö som ger förutsättningar för kompetenshöjning och idé- och projektutveckling vilket bidrar till utveckling inom de gröna näringarna och närliggande branscher i hela Fyrbodal.

Kontakt: Carin Alfredsson

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades