Landsbygdsnätverket

Gröna Halland

Här kan du läsa mer om Gröna Halland som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi står för länken mellan akademi och företagen. Det vi gör är framtidsdrivet och kunskapsdrivet för att bidra till att konkurrenskraften i de Halländska gröna företagen ökar. Vi ser synergier mellan olika produktionsgrenar och sammanlänkar företag med helt olika kunskaper och produktioner. Genom att bidra till att utveckla nya initiativ och nya idéer bygger vi ny kunskap som både företagen och länets landsbygd har nytta av.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Hushållningssällskapet Halland i samarbete med övriga stödjande aktörer

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden? Vi bidrar med ny kunskap, nätverk, kontakter, finansieringskunskap, projektutveckling, aktiviteter

Kontakt: Susanne Paulsson

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades