Landsbygdsnätverket

Gotland Grönt centrum

Här kan du läsa mer om Gotland Grönt centrum som är ett av Sveriges gröna kluster.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Gotland Grönt Centrum ska utbilda, bedriva utvecklingsverksamhet, sälja tjänster och produkter samt vara en attraktiv mötesplats för de gröna näringarna. Gotlands mat och livsmedelsstrategi.

Huvudman/huvudmän och geografiskt område?
Hushållningssällskapet Gotland, LRF, Tillväxt Gotland, Region Gotland

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Kompetens och utbildning i framkant för gymnasieelever och vuxna. Utvecklings- och innovationsinsatser som stärker de gröna näringarna och bidrar till konkurrenskraft och hållbar livsmedelsproduktion

Kontakt: Kristina Rådkvist och Susanne Welin Berger

Till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Publicerades