Landsbygdsnätverket

Foto: EIP-Agri Service Point

Givande deltagande i EU-workshop om livsmedelskedjan

Att träffa innovationsgrupper från andra länder som jobbar med liknande projekt är väldigt givande. Det fick Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, uppleva när hon i början av februari deltog i workshopen Innovation i livsmedelskedjan: skapa värde tillsammans i Lyon, Frankrike.

Helena är projektledare för innovationsprojektet Lönsam renskötsel – utveckling av premiumprodukter. En annan svensk projektledare som deltog var Fredrik Fogelberg från RISE, representerande innovationsprojektet Svenska proteingrödor som industiråvara. Sverige var även representerat som partner i H2020-projektet DiverIMPACTS - Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple Cropping, Promoted with Actors and value-Chains towards Sustainability.

De var tillsammans med företrädare för ett sextiotal andra innovationsgrupper och nio H2020-projekt inbjudna av EU-kommissionen och EIP-Agri Service Point. Deltagande liksom resa och boende betalas av EU-kommissionen. Workshopen var en i raden av tematiska möten som ordnas på EU-nivå för att möjliggöra att de som jobbar i olika projekt med liknande utmaningar ska kunna lära av varandra och kanske hitta samarbetspartners.

Att mötet hölls i Lyon var passande eftersom Lyon anses vara en av Europas främsta mathuvudstäder. Det var två dagar med mycket fokus på utbyte mellan de olika innovationsgrupperna med diskussioner om problemorientering, förslag på lösningar och spirande framtida samverkan. Bland annat diskuterades ämnen som nya affärsmodeller för att organisera värdekedjan, digitalisering, utveckling av regionala varumärken samt hur man kan organisera primärproducenter för att möta framtida behov på en marknad.

Dagarna var mycket pedagogiskt upplagda och främjade verkligen utbyten mellan de olika innovationsgrupperna, deltagande och engagemang. Ett antal studiebesök fanns även med på programmet. Helena besökte en bonde utanför Lyon med limousinedjur. Han var del i en organiserad samverkan längs värdekedjan från bonde till slutkund. Samarbetet gav honom mer för sitt kött än han kunde få genom att själv agera på en marknad.

Helena kom hem med många nya kontakter att följa upp, ny kunskap som kan omsättas i deras projektarbete i Norrbotten. Mötet överträffade hennes förväntningar av vad hon konkret skulle få ut av dagarna i Lyon. Naturligtvis förgylldes mötet även av vackra omgivningar och fantastisk fransk mat.

En uppmaning från Helena: Åk på sådana här tematiska möten om ni har möjlighet!
EIP Service Point var de som arrangerade mötet. I deras kalender kan du hålla koll på vad som händer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program och presentationer från workshopen finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla deltagande innovations- och H2020-projekt finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerades