Landsbygdsnätverket
Innovationssupport

Ge innovationsidéerna en ärlig chans och använd innovationssupporten!

Jordbruksverkets beslutsgrupp som godkänner ansökningarna om gruppbildningsstöd liksom den rådgivande urvalskommittén som bedömer själva projektansökan måste få tillräcklig information. Det har framförallt saknats omvärldsanalyser och beskrivningar av hur den tänkta innovationen ska spridas till kommande användare. En separat projektplan med planerade aktiviteter gör det lättare att förstå innovationsprojektet

Vägen till målet är ju inte självklar från början. Budgeten måste vara på detaljnivå utifrån det man planerat, men det finns möjlighet att anmäla förändringar när projektet blivit godkänt och kommit igång.

Som sökande får du gärna kontakta innovationssupporten om du har frågor som rör ansökan. Kontaktuppgifter liksom information och avtalsmallar finns på Landsbygdsnätverkets webbsida.

Publicerades