Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Fyra nya innovationsprojekt

Här hittar du information om fyra EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.

Nypressad äppeljuice på flaska

Foto: Eira Monstad

Nya drycker av fermenterade svenska frukter och bär – FERMAROM

Projektet ska skapa nya avsättningsmöjligheter för frukt- och bärproducenter samt skapa incitament för att ta tillvara frukt av sämre kvalitet. Genom minskat svinn i odling och lagring ska efterfrågan öka på svensk frukt- och bärråvara.

Målet är att ta fram en fermenterad dryckesbas gjord på svensk äppelråvara som vanligtvis sorteras- eller väljs bort vid plockning. Dryckesbasen slutformuleras med fermenterade svenska bär. Projektet ägs av ProViva AB i samarbete med Högskolan Kristianstad, e-Sense Sweden AB, Balsgård Foodtech AB, och Stiftelsen Ideon Agro Food.

Nötkreatur i profil utomhus

Foto: Ulf Nylén.

Rätt råd digitalt

Projektet ska ta fram nya tjänster för effektivare och lönsammare nötköttsproduktion. Detta sker genom digitala rådgivningstjänster baserade på realtidsinsamlade data från respektive produktionsbesättning.

Målet är att förbättra producenternas lönsamhet, minska miljöbelastningen, öka djurvälfärden och underlätta omställningen till en mera digitaliserad och effektiviserad livsmedelsproduktion i Sverige och internationellt. Projektet leds av Hencol AB i samarbete med Växa Sverige, Gård & Djurhälsan och tre lantbrukare.

Biokol i hink och en bit kol i hand

Foto: Elisabeth Andersson

Kolsänksrätter

Projektet ska skapa en fungerande marknad för kolsänksrätter baserad på spridning av biokol i jordbruksmark.

Målen är att lantbrukarna ska få positiva effekter både på produktion och miljö, genom ökad skörd och mindre klimatutsläpp, vilket de ska kunna dra nytta av ekonomiskt och i sin marknadsföring. Projektet leds av Hushållnings-sällskapet Sjuhärad, i samarbete med ZeroMission, HS Certifiering AB, Mälardalens Högskola samt Edvard Hamilton enskild firma.

Shiitakesvampar på ett bord

Foto: Kim Sacha

SvampHäll. Utveckling av ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av ätlig svamp och svampodlingssubstrat i Sverige

Projektet ska utveckla ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av matsvamp och svampodlingssubstrat, samt återvinning av förbrukat odlingssubstrat i Sverige. Syftet är att genom ny och patenterad teknik med integrerade industriprocesser på ett kostnadseffektivt sätt minska kostnaden för Shiitake-svampproduktion med minst 30 procent, bland annat genom att minska energianvändningen med cirka 40 procent, samt återvinning av odlingssubstratet för ny energiproduktion.

Målet är att på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt odla klimatsmart och proteinrik matsvamp i Sverige. Projektet leds av Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, i samarbete med Biostream AB, Hallnäs Handelsträdgård AB, Swedfungi AB och GreenStream AB.

Läs mer om dessa och andra innovationsprojekt på Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri

Publicerades