Landsbygdsnätverket
Full fart

Full fart i Framtidsverkstaden

Mitt på Kunskaps- och innovationstorget under Elmia lantbruk kommer studenter från olika universitet och högskolor i blandade grupper lösa utmaningar under intensiva tretimmarspass. Utmaningarna ingår i den övergripande utmaningen hur vi ska klara en hållbar livsmedelsförsörjning år 2030.

Det är ett pass onsdag eftermiddag, två på torsdag och ett på fredag förmiddag.

Lösningarna ska presenteras på postrar som bedöms och kommenteras av en jury bestående av Per Emgardson, Land Lantbruk, Frida Jansson, ATL, Stefan Ljungdahl, Jordbruksaktuellt och Lennart Wikström, Tejarps förlag. Gruppernas presentationer och juryutlåtandet äger rum på scenen och kommer att webbsändas.

Alla är välkomna att delta i verkstadsarbetet en kortare eller längre stund!

Publicerades