Landsbygdsnätverket
Höbalar

Projektteamet bakom ”Från Jord till Bord” söker dig som vill vara med i en innovationstävling.

Från Jord till Bord -
utan fossilbaserad plast

Vill du vara med och bidra till ett hållbart jordbruk?! Ett jordbruk fritt från fossilbaserad plast. I så fall har projektteamet bakom Från Jord till Bord ett erbjudande till dig.

Fram till mars, 2018 håller teamet en innovationstävling där de söker de allra mest briljanta lösningarna för framtidens fossilfria jordbruk. Lösningar som omgående kan omsättas till verklighet genom någon av våra testbäddar under den genomförandefas som kommer pågå fram till april 2019.

Teamet letar efter dig som har eller vill skapa framtidens material och system för att ersätta de fossilbaserade inplastningsmetoder som används idag, där en stor andel av volymerna utgörs av ensilageplast, odlingsdukar och säckar för mineralgödselhantering.

Har du därutöver tankar kring de system som idag finns för retur och återvinning av den befintliga plasten i omlopp är projektteamet än mer intresserade.

Hör av dig!

Med hopp en riktigt God Jul,
från projektteamet bakom ”Från Jord till Bord”:

Josefin Fogelberg, Wargön Innovation
Magnus Fransson, Wargön Innovation
Mårten Alkhagen, Swerea
Ola Palm, RISE
Per-Anders Algerbo, RISE

För mer information, kontakta gärna:
josefin.fogelberg@wargoninnovation.se

Publicerades