Landsbygdsnätverket
På bildens syns en laptop där fyra personer deltar i ett digitalt möte.

Målet är att det ska bli lättare för kunden att göra rätt och att korta handläggningstiden. Foto: Picmonkey

Förbättra processen för innovationsstödet

Jordbruksverket arbetar med att göra ändringar i processen för innovationsstödet EIP-Agri. Målsättningen är att korta handläggningstiden. För att uppnå detta vill Jordbruksverket att göra interna förändringar och informationsinsatser.

– Vi vill göra det lätt att göra rätt för kunden, säger Lina Edvardsson som är en av två uppdragsledare på Jordbruksverket.

Idag är ansökningsblanketterna inte tillräckligt anpassade för innovationsstödet, vilket bidrar till att Jordbruksverket ofta behöver be kunderna att komplettera sina ansökningar. Detta är tidskrävande för alla parter.

– Vi vill göra det tydligare för kunden vilken information som krävs för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av ansökan samt vilka underlag som måste finnas på plats vid handläggningen, säger Frida Carlstén som också är uppdragsledare på Jordbruksverket.

Två etapper

Uppdraget kommer att delas upp i två etapper. Etapp 1 är förändringar som Jordbruksverket vill införa redan 2021. Det handlar till stor del om informationsflöden. Jordbruksverket vill se över frågorna som ställs i ansökan, ta fram nya checklistor och införa digitala informationsmöten.

Etapp 2 består av förändringar i nästa programperiod som startar 2023. Det kommer att fokusera mer på interna förändringar. Bland annat ska Jordbruksverket se över hur de hanterar investeringar, utför rimlighetsbedömningen och hur de kan förenkla processen för ändringsansökningar.

Enklare för kunden

Resultatet ska bidra till att det blir enklare för kunden att göra rätt från början och att veta vilka krav som ställs.

Publicerades