Landsbygdsnätverket
Innovation.

Flera nya projekt godkända

Flera nya innovationsprojekt har blivit formellt godkända och fler är på väg

Här finns beskrivningar av projekten.

De nya projekten och deras projektägare är:

Daggstopp, RISE Research Institutets of Sweden AB

Digital klassificering av slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan, Agroväst Livsmedel AB

IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion- världsnyhet i branschen, CFB Creative Future Business AB

Kamera för att digitalt väga grisar och nötboskap i stallmiljö, Agroväst Livsmedel AB

Anpassad infrastruktur med tjänstepaket för gårdens digitalisering, Sensefarm AB

Smartphone-app för effektivare fältarbeten, Forsbergs Växtodling AB

Publicerades