Landsbygdsnätverket
Mats Gustafsson

Mats Gustafsson

FAQ: Kan man göra förändringar i projektet under projekttiden?

Mats Gustafsson från Landsbygdsnätverkets innovationssupport svarar på några av de vanligaste frågorna han brukar få.

Kan man göra förändringar i projektet under projekttiden?

-Ja, det är möjligt att göra om och förändra projektplanen så länge man inte ändrar på målet med projektet. I vissa fall måste man lämna in en ansökan om ändring av projekt. Det finns en blankett och information om när det behövs under rubriken Blanketter på Jordbruksverkets websida för genomförandestödet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man avbryta ett projekt om innovationen misslyckas?

- Om projektet misslyckas kan det avbrytas i förtid. Projektägaren ersätts då för kostnader fram till att projektet avbröts.

Vad blir offentlig handling?

- I samband med att ett projekt beviljas skall det läggas ut en kort sammanfattning på Landsbygdsnätverkets webbsida för EIP-Agri samt i EUs projketdatabas. Denna text bör utformas så att de inte avslöjar väsentliga delar i innovationen. I samband med projektavslut kommer mer krav på offentlig dokumentation. Det är således viktigt att eventuella patentansökningar är klara innan detta.

Om någon begär att få se en ansökan så skickas den ut först efter det att allt som kan vara avslöjande om innovationens framtagande har dolts.

Publicerades