Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Ett nytt innovationsprojekt

Här hittar du information om ett EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkänt.

Olika färska örter i en brun papperspåse

Foto: Johan Ascard

Biokruka – biobaserad planteringskruka

Projektet ska utveckla en komposterbar planteringskruka till professionella och privata odlare. Biokrukan är tänkt att delvis ersätta användningen av plastkrukor och målgruppen är miljömedvetna slutkonsumenter.

Målet med projektet är att tillverka en biokruka som håller tre till fyra månader i växthusmiljö och där plantans rötter kan tränga igenom krukväggen. Projektet leds av Hushållningssällskapet i Halland i samarbete med några företag.

Läs mer om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets webbsida Godkända innovationsprojekt.

Publicerades