Landsbygdsnätverket
Agri Innovation Summit 2019

Intensiva diskussioner i ett hav av postrar och deltagare. Foto: Inger Pehrson

EIP-Agri leder övergången till agroekologi

Med den rubriken drog Agri Innovation Summit 2019 igång i Frankrike i slutet av juni. Närmare 400 deltagare deltog i konferensen från i stort sett alla EU-länder. Föredrag och diskussioner handlade om krav på framtida politik för att stimulera innovationer liksom om hur man ska nå framgångsrik kunskapsspridning och implementering av framtagna innovationer.

Agroekologi innebär synen på lantbruket som ett öppet system med hänsyn till det omgivande samhället, såväl lokalt som globalt ur flera hållbarhetseffekter. Det handlar om att förena miljömässig hållbarhet och produktionsmål genom att tillämpa ekologiska kunskaper och principer.

Intressant för Sverige

Under konferensen fanns ett stort antal tematiska sessioner som utgick från mängder med postrar, uppdelade på olika ämnesområden. Postrarna beskrev framförallt innovationsprojekt men även multiaktörsprojekt, tematiska nätverk och fokusgrupper fanns presenterade. Sverige representerades av Henrik Olsson, RISE som företrädde innovationsprojektet Mobil hygienisering.

Det fanns många spännande projekt som säkert kan vara av intresse för oss i Sverige. även om en stor andel av innovationsprojekten handlar om att man vill utveckla, öka kunskaper eller identifiera problemområden och föreslå åtgärder snarare än att utveckla en innovationsidé för marknaden. Alla de 120 presenterade projekten finns i en nedladdningsbar pdf Pdf, 127 MB, öppnas i nytt fönster. (Obs! Tung fil) och mer information om hela konferensen finns på EIP-Agri Sevice Points webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades