Landsbygdsnätverket
Agroforestry EIP Nyhetsbrev

EIP-Agri fokusgrupp om agroforestry

EIP-Agris fokusgrupp om agroforestry har haft sitt första möte i Niort i Frankrike. Under två intensiva dagar har deltagare från 14 länder jobbat tillsammans för att kartlägga situationen för agroforestry inom EU. Alla antagna deltagare är engagerade i olika typer av agroforestry-system inom praktik, rådgivning, forskning eller annat engagemang.

"Vad behövdes för att kunna etablera de agroforestry-system ni har kunskap om? Vilka utmaningar fanns det? Vad behövs för att nå långsiktig hållbarhet? Behövs det något mer för att nå ekonomisk bärkraft?"

Utifrån svaren på dessa frågor identifierades kunskapsluckor och behov för innovationer för att kunna introducera vedartade växter i specialiserade växt- och husdjurssystem. Till nästa möte i mars kommer deltagarna att förbereda material för att kunna ta ytterligare steg i att förtydliga vad som behövs för att föra lantbruksbaserad agroforestry (användandet av träd och buskar i traditionellt jordbruk) inom EU framåt.

Karin Eksvärd från Inspire Action & Reserach i Knivsta har uppgiften att koordinera mötena och sammanställa gruppens rapporter. Gruppens slutrapport beräknas vara klar till sommaren. Mer information om denna och om andra fokusgrupper och rapporter från dessa finns på EIP-Agris webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades