Landsbygdsnätverket
Internationellt EIP

EIP-Agri är inte bara innovationsstöd

Den stora EU-satsningen EIP-Agri ska stärka konkurrenskraften i de gröna näringarna på ett hållbart sätt. En stor del går ut på att snabbare möjliggöra bättre innovationer genom just innovationsstödet. Men den andra delen handlar om att hjälpa till att skapa samverkan mellan olika aktörer, till exempel praktiker, forskare och rådgivare, både i Sverige och i andra länder.

Via EU-kommissionen ordnas fokusgrupper, seminarier och workshops kring specifika ämnen. Där hjälper vi från Sverige till med att få fram deltagare som kan hämta hem resultat och skapa kontakter. I somras hade vi ett fokusgruppsmöte om ”Nutrient Recycling” på Sånga- Säby och flera svenska deltagare var med på seminariet om ”Big Data” i Bulgarien.

Gå gärna in på EIP-Agri Service Points webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kika på vad som är på gång och vilka rapporter som har lagts ut.

Inom EUs stora forskningsprogram H2020 finns möjligheter att tillsammans med partners från andra länder söka medel för multiaktörsprojekt respektive tematiska nätverk. Glädjande nog har vi svenska deltagare i flera dessa. De nationella partnerna förväntas samverka med innovationsgrupper eller initiera innovationsprojekt i sina respektive länder för att sätta mer kraft bakom stimulansen av innovationer och gränsöverskridande samverkan.

Publicerades