Landsbygdsnätverket
Ärtsmyg på ärtor i odling

Fotot Stock Photos

BugIT – beslutsstöd för insektskontroll

Syftet är utveckla och testa ett beslutsstödsystem som hjälper odlare att detektera, följa upp och dokumentera insektsangrepp.

Målet med projektet är att ha en första modul för ärtodling klar för marknaden, och en tekniklösning ska vara utvecklad som är generisk för kommande moduler vilket innebär låga inträdeskostnader och korta ledtider för att anpassa systemet för andra grödor.

Projektet leds av Agroväst Livsmedel AB och Columella Innovation AB i samarbete med Svep Design Center AB, Toppfrys AB, Jelmtech Produktutveckling och ML Lab AB.

Läs mer om dessa och andra EIP-projekt i databasen Länk till annan webbplats..

Publicerades