Landsbygdsnätverket
En bild på en ansökan för innovationsstöd med en penna liggande ovanpå

Bedömningen av nya ansökningar kommer igång igen

Jordbruksverket har nu fått klartecken att återuppta bedömningen av de EIP-ansökningar som kom in i början av året men ännu inte blivit bedömda av rådgivande kommittén

Den planerade bedömningen av nya ansökningar i våras ställdes in till följd av indragningen av de sista pengarna som fanns kvar i EIP-Agri.

– Den rådgivande kommittén kommer att kallas samman igen under hösten och bedöma de ansökningar som skulle ha bedömts i mars och april, säger Lina Edvardsson, åtgärdsansvarig för EIP-Agri på Jordbruksverket.

De sökande kommer att få möjlighet att uppdatera sin ansökan eftersom mycket kan ha hänt under året. Det innebär att handläggningen kan påbörjas under hösten och beslut fattas under 2021 när nya pengar kommer.

– Innovationssupporten kommer också att återuppta sin verksamhet från september och framåt, säger Johan Ascard, samordnare på Landsbygdsnätverket.

Publicerades