Landsbygdsnätverket
En bild på en ansökan för innovationsstöd med en penna liggande ovanpå

Bedömningen av ansökningar kommer igång

Jordbruksverket återupptar bedömningen av tidigare inkomna EIP-ansökningar med hjälp av den rådgivande kommittén. Det finns ännu inget besked på när Jordbruksverket kan ta emot nya ansökningar om innovationsstöd.

– Den rådgivande kommittén kallas samman igen i oktober och november för att bedöma de ansökningar som skulle ha bedömts i våras, säger Lina Edvardsson, åtgärdsansvarig för EIP-Agri på Jordbruksverket. Ansökningar som får bifall kan godkännas under 2021 när nya pengar kommer.

Jordbruksverket har inte kunnat ta emot nya ansökningar sedan i våras till följd av indragningen av de sista pengarna som fanns kvar i EIP-Agri.

När den nya budgeten är beslutad kommer Jordbruksverket att kunna ta emot nya ansökningar, både för gruppbildningsstödet och genomförandestödet.

– Innovationssupporten är på plats igen och kan svara på frågor om dina innovationsidéer, säger Johan Ascard, samordnare på Landsbygdsnätverket.

Publicerades