Landsbygdsnätverket
Bild från en animerad film där två lantbrukare står på en åker. Bakom dem finns bland annat höns och en ladugård.

Klicka på bilden för att spela filmen på EIP-Agri Service Points Youtube-kanal. Filmen är på engelska och har engelsk text.

Bättre samarbete för att knyta ihop kunskapsflöden och innovation

EIP-Agri Service Point har tagit fram en kort film om EU:s nya satsning AKIS. AKIS står för Agrara kunskaps- och innovationssystem eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, där EIP-Agri är en viktig del. Filmen visar bland annat att bättre samarbete är nyckeln för att bättre knyta ihop kunskapsflöden och innovation.

AKIS ska stödja utvecklingen av innovativa lösningar som fungerar i praktiken. ”Agriculture” i AKIS ska tolkas brett och innefattar det mesta, både mat och icke-mat, skog, landsbygder, biodiversitet, miljö och klimat samt konsumenter.

AKIS ska koppla ihop människor i kunskaps- och innovations-ekosystem där kunskap skapas tillsammans, används och delas. I ett väl fungerande AKIS har rådgivaren en nyckelroll. Rådgivaren kan ha en mäklarroll, och koppla samman personer med olika roller och kompetenser. Rådgivaren kan även vara innovationssupport för att hjälpa och förbereda EIP-Agri innovationsgrupper och andra innovationsprojekt.

Lantbrukare, forskare, rådgivare och andra ska samlas i europeiska eller nationella nätverk. Tillsammans kan vi skapa kunskapsplattformar med resultat som är tillgängliga för alla. Vi ska hjälpas åt att sprida kunskap och utbyta erfarenheter i innovationsgrupper eller i andra praktiskt orienterade projekt. Samarbete ska bli nyckeln för att bilda ett starkt AKIS för framtiden.

Film: AKIS: Building effective knowledge flows across Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades