Landsbygdsnätverket
På ett vitt bord står en dator som en person skriver på.

Foto: Picmonkey

Bättre koppling mellan innovation och praktik

Det är viktigt att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. För att åstadkomma detta behövs mer resurser för rådgivning och fortbildning och även för samarbete på alla nivåer.

Det är några slutsatser från ett stort online-seminarium om hur kunskapsförsörjningen i lantbruket kan utvecklas i EU, som EIP-Agri Service Point ordnade 16-18 september.

Janusz Wojciechowski, EU Kommissionär för ”Agriculture and Rural Development” talade om behovet av förbättringar inom kunskap och innovation. Detta kan främjas genom ökade insatser och mer samarbete. Viktiga områden som han lyfte fram var att överbrygga gapet mellan forskning och praktik, utveckla rådgivningen och innovationssupporten, och att utveckla användningen av digitala hjälpmedel.

Större samverkan ger utvecklat lantbruk

Det är mycket stor skillnad inom EU hur kunskapsförmedlingen fungerar mellan forskning, innovation, rådgivning och praktik. Flera länder, särskilt i södra och östra Europa, vittnar om en brist på oberoende rådgivare som inte är kopplade till företag som säljer insatsmedel. I andra änden finns länder som Irland och Nederländerna som har starka organisationer för tillämpad forskning och rådgivning. Sverige anses ligga någonstans däremellan.

Många intressanta förslag framkom på hur samverkan kan förbättras på europeisk, nationell och regional nivå, för att bättre flöde av ny kunskap som kan bidra till att utveckla lantbruket.

På seminariet presenterade Åsa Wolgast Broberg från Näringsdepartementet det svenska systemet med ansökningar till innovationsstödet. Sverige fick positiv respons för sin tvåstegsmodell för EIP-ansökningar med ett särskilt gruppbildningsstöd för EIP-Agri.

Kjell Ivarsson, LRF, betonade vikten av samarbete över gränserna och att olika fonder behöver samordna sig för att även fler lantbrukare ska kunna delta.

Publicerades