Landsbygdsnätverket
Baljväxtprojekt

Industriråvaran baseras på bondbönor och åkerbönor samt lupin.

Baljväxtprojekt i tiden

Det nya innovationsstödet har möjliggjort att RISE Jordbruk och Livsmedel i samverkan med Hushållningssällskapet Väst och livsmedelsproducerande företag kan utveckla livsmedel från traditionella foderbaljväxter.

– Stödet innebär att det blir verkstad. Med lite tur etablerar vi en verklig produktion som kan göra att nya företag bildas. Resultatet av projektet blir inte en hyllvärmare på ett kontor, säger Fredrik Fogelberg, projektledare på RISE i Uppsala (fd JTI).

Industriråvaran baseras på bondbönor och åkerbönor samt lupin. Bönor och lupin ska sedan i slutänden kunna gå till både svensk och internationell livsmedelsindustri.

– Tanken är att vi ska titta på grödor som är välkända fodergrödor och se hur intresset är för att använda dem till annat än foder, säger Fredrik Fogelberg och fortsätter:

Hög proteinhalt

– Vi vill se om man kan använda åkerbönan till mjöl eller snacksliknande produkter. Lupin odlas inte direkt till livsmedel idag. Men den är intressant eftersom den har så hög proteinhalt. Så vi vill se vad man kan göra med den, om vi kan göra mjöl eller andra produkter. Lupinen har en mild och bra smak så man borde kunna ha den i krämer, såser och i glass. Enkelt uttryckt vill vi lyfta åkerbönan till livsmedelsingrediens och introducera lupin som ny livsmedelsgröda. 

Fredrik Fogelberg

Fredrik Fogelberg Foto: RISE AB

Lupin ska testodlas på olika platser i landet; i Skåne, Västergötland, Uppland och ända upp till Umeå i Västerbotten.

Omedelbara effekter av projektet, om det faller väl ut, är att lantbruksföretagen kan få ett bättre netto när de inte bara odlar grödorna för foder utan även för livsmedel. Att introducera lupin ger bättre växtföljd, en bättre kvävefixering och minskad användning av konstgödning. Men mer långsiktigt handlar det om att utveckla intressanta livsmedel med exportmöjligheter.

– Drar man det långt kan man också säga att producera protein handlar om krisberedskap. Vi fokuserar på att få fram råvara med mervärde där man tjänar pengar, säger Fredrik Fogelberg.

Lång process

Han berättar att idén till projektet växt fram i samarbete med RISE och Nordisk Råvara AB som huvudaktörer.

– Vi ville inte fastna i gammalt tänkt, utan det har varit en ganska lång process baserad på idéspånande. På Nordisk Råvara är det duktiga på att kommersialisera. De mäklar ihop företag med köpare. De har tänket “hur ska vi få fram nya livsmedelsråvaror”.

Varför har inte det här gjorts tidigare?

– Det är inte lätt att svara på. Jag har jobbat med baljväxter sedan början av 2000-talet. Tiden har inte varit mogen. Baljväxttänket har förändrats generellt. Vi importerar mycket soja till foder och då är det fler idag som frågar sig om vi verkligen behöver det? Kan vi inte odla något liknande själva? När vi började var vi lite väl tidigt ute, men nu plötsligt lossnar det.

Text: Tobias Malmberg

Publicerades