Landsbygdsnätverket
EIP-kollage

Nu tar innovationssupport fram verktyg för att underlätta ansökningsprocessen.

Åtta nya projekt har fått godkänt

Det var en blandning av helt nya ansökningar och ansökningar som återkommit i förbättrad form vid Rådgivande bedömningskommitténs möte den 12 december i år. Av de åtta projekt som togs upp igen fick fyra godkänt. Lika många godkändes av de tolv nya projektansökningarna. 32 miljoner blir det sammanlagda sökta beloppet för de projekt som gick igenom denna gång.

Totalt har nu ansökningar omfattande 265 miljoner fått godkänt.

Vill du se alla de 29 formellt godkända projekten så läggs det ut allteftersom på EIPs sida.

Det finns olika anledningar till att poängsättningen inte räcker till för att godkänna projekt, men ofta är omvärldsanalysen för svag. Ibland saknas förutsättningarna att tillföra något eftertraktat på marknaden till en rimlig kostnad och ibland finns den tänkta innovationen redan. Det har naturligtvis stor betydelse att ansökan är både fullständig och konkret. Vissa ansökningar är så mångordiga att kommittén har svårt att hitta den viktigaste informationen.

Nya verktyg plockas fram

För att underlätta för de sökande kommer innovationssupporten att skapa en checklista. Listan kan man sedan pricka av så att allt har kommit med. Suporten kommer också att sätta ihop en fiktiv ansökan som kan fungera som en guide. Både checklista och den fiktiva ansökan kommer att läggas ut på Landsbygdsnätverkets webbsida.

Nästa kommittémöte är den 28 februari. Ansökningarna ska in senast den 18 december. Mötet efter det blir i maj med sista ansökningsdag den 15 mars.

Publicerades