Landsbygdsnätverket
Blankett skriver

Ansökningsläget

Uppåt 100 ansökningar om gruppbildningsstöd har beviljats av jordbruksverkets beslutsgrupp. De sökande har presenterat innovationsidéer som spänner över alla tänkbara områden inom jordbruk, trädgårds- och rennäring.

Många idéer handlar om tekniska lösningar men där finns även nya grödor, nya förädlingssätt, innovationer som medför ökad precision och resurseffektivitet och så kallade mjuka innovationer.

Den rådgivande urvalskommittén har haft två möten och bedömt runt 25 ansökningar om stöd till genomförande av innovationsprojekt. Sju av dem har fått avslag. Av resten kommer mer än hälften få det formella godkännandet inom kort av Jordbruksverket efter att nödvändiga kompletteringar gjorts i ansökningarna. Några av ansökningarna vill urvalskommittén se en andra gång efter att de sökande har kommit in med kompletteringar.

Publicerades