Landsbygdsnätverket
Två porträttbilder i ett kollage. Sylvia Schwaag Serger och Inge Van Oost

Sylvia Schwaag Serger och Inge Van Oost deltog på träffen Mötesplats AKIS. Foto: Vinnova/ Privat

"AKIS ska påskynda kunskapsutbyte och innovation"

AKIS ska förstärka kunskapsflödena och skapa kontinuerliga samarbeten. Samtidigt kräver de stora samhällsförändringar vi står inför ett helt nytt förhållningssätt. Det är några av medskicken från Landsbygdsnätverkets träff Mötesplats AKIS, som samlade ett hundratal deltagare.

Träffen, som genomfördes den 17-18 mars, blev startskottet för Sveriges arbete med AKIS, alltså Agrara Kunskaps- och Innovationssystem. På engelska står det för Agricultural Knowledge and Innovation Systems.

Programmet innehöll bland annat information om vilken syn som EU och den svenska regeringen har på AKIS och vilka som är viktiga aktörer i arbetet. Det handlade även om vilka resurser, nätverk och plattformar som kan finnas till stöd för innovationer och kompetensförsörjning inom lantbruket.

AKIS är ett centralt begrepp i EU:s nya jordbruks-och landsbygdspolitik fram till 2027. Inge Van Oost, policy-ansvarig på EU:s jordbruksdirektorat, DG-Agri, menade att AKIS handlar om att förstärka kunskapsflödena.

– Målet är att samla aktörer på ett strukturerat och regelbundet sätt för att skapa kontinuerligt samarbete. AKIS ska också påskynda kunskapsutbyte och innovation. Och framförallt ska forskningsresultaten verkligen komma ut i praktiken, säger hon.

Mer än bara lantbruk

Dessutom, menar hon, är AKIS-begreppet bredare än vad många tror.

– "A" i AKIS står inte bara för “Agriculture” utan handlar även om allt som lantbruket relaterar till, det vill säga klimat, miljö, biologisk mångfald, konsumenter och annat, säger hon.

En annan föreläsare på träffen var Sylvia Schwaag Serger, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hon menade att vi, i och med de stora samhällsförändringar vi står inför, måste tänka nytt.

– Världen som vi känner den håller på att fundamentalt förändras, och det kräver helt nya förhållningssätt. Vi behöver jobba med en annan innovationspolitik, den så kallade transformativa innovationspolitiken, säger hon.

"Krävs ett helt nytt tänkande"

– I de flesta branscher krävs ett helt nytt tänkande. Det behövs bättre kunskap om hur förändringar uppnås, inte bara att de behövs. Roller och relationer behöver omdefinieras.

Lantbrukaren Svante Kaijser, även han en av föreläsarna, menar att de svenska lantbrukarna har haft det ganska bra men att man har haft svårt att koppla ihop sig med andra.

– Den gamla rådgivarrollen med att upplysa bönder är borta. Snarare handlar det om att facilitera och coacha och att delta i en gemensam process. Det vakuumet håller vi på att fylla. AKIS kan påskynda den luckan, säger han.

Publicerades