Landsbygdsnätverket
Agri Innovation Summit 2017

Projektansvariga fick på några minuter i olika parallella pass presentera sina projekt för intresserade. Foto: Inger Pehrson

Agri Innovation Summit 2017

Under ett par heta dagar i mitten av oktober samlades cirka 500 personer i Lissabon för att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. De var lantbrukare, forskare, rådgivare och företrädare för en lång rad organisationer, myndigheter och företag. Hälften av deltagarna var från Portugal, andra hälften från övriga EU-länder.

EU-kommissionen hade bjudit in representanter från olika innovationsprojekt med syfte att få en korsbefruktning mellan olika sorters multi-aktörsinitiativ. Exempelvis innovationsprojekt, tematiska nätverk, forskningsprojekt och andra sorters utvecklingsprojekt som alla har finansiering via Landsbygdsprogrammet eller EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Detta för att öka medvetenheten om möjligheterna med innovation och digitalisering för lantbruk samt landsbygdsutveckling och hur de kan stöttas under denna programperiod. Att få inspel till den innovationspolitik som ska råda gällande jordbruk och landsbygd efter 2020, uppföljningen av Punkt 7 i Cork 2.0-deklarationen, var ytterligare ett syfte.

Från Sverige deltog Henrik Österlund, Hencol AB, Gabriel Kordoner, BMP Innovation AB, Kerstin Kemlén, och Samo Grasic, Dàlvvadis ekonomisk förening.

Vill du se hur andra jobbar?

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en skattkista att ösa ur där alla de cirka 120 presenterade projekten sorterade under sammanhållande rubriker i form av pdf-filer. Där framgår bland annat vilket problem man vill lösa, vad målet är, resultat, vilka som samarbetar och deras kontaktuppgifter.

Publicerades