Landsbygdsnätverket
Innovation

Ansökningarna till nästa kommittémöte i mitten av februari ska vara inne till Jordbruksverket senast den 18 december. Foto: Ingrid Whitelock

21 ansökningar till nästa kommittémöte

För närvarande är det 27 innovationsprojekt som är formellt godkända. Deras projektbudgetar omfattar totalt cirka 100 miljoner. Nästan lika många projekt har fått klartecken av den rådgivande beslutskommittén. Projekten håller nu på att komplettera sina ansökningar med exempelvis offerter innan de också kan bli offentliga.

Det är 21 projektansökningar till det kommande mötet den 12 december med rådgivande beslutskommittén. Av dessa är det sju ansökningar som har bedömts på ett tidigare kommittémöte utan att få godkänt. De återkommer nu med en vässad ansökan där de exempelvis förtydligat vad som är innovationen, hur gruppen ska kunna genomföra projektet eller hur innovationen ska komma till användning hos många.

Datum att hålla utkik efter

Nästa kommittémöte blir i mitten av februari. Till det mötet ska ansökningarna ha kommit till Jordbruksverket senast den 18 december.

Alla formellt godkända projekt hittar du på vår sida Godkända innovationsprojekt Öppnas i nytt fönster.

Publicerades