Landsbygdsnätverket
Lantbrukare kör traktor med ung flicka på en bakgrund av svenska sedlar

Foto Picmonkey

15 miljoner till idéer som kan stärka konkurrenskraften

Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska utveckla och testa idéer i ett tidigt stadium. Projekten ska genomföras som samarbetsprojekt mellan minst två organisationer. Sök stödet senast 14 oktober 2021.

Syftet med utlysningen är att fånga upp och finansiera idéer för att undersöka om idén är genomförbar i praktiken. Det kan vara idéer som finns hos primärproducenter, som har kommit fram genom forskning eller från rådgivningsorganisationer. Det viktiga är att idén har potential att bidra till att stärka konkurrenskraften i primärproduktionen. Sådana idéer finns det gott om, men det krävs både tid, pengar och rätt sammansättning av kompetenser för att ta nästa steg.

– Inom innovationsstödet som finns hos Jordbruksverket ser vi ofta ansökningar som bygger på en bra idé, men man vet inte om den fungerar i praktiken. Med denna utlysning hoppas vi kunna fånga upp dessa idéer som kan ta nästa kliv mot förverkligande, säger Lina Edvardsson som är åtgärdsansvarig på Jordbruksverket.

– Det är inte meningen att man i projekten ska ta fram en färdig säljbar produkt eller tjänst och ha en tydlig plan för marknadsinträdet, vilka är krav inom innovationsstödet. Meningen är kort och gott att man ska testa om idén är genomförbar, säger Lina Edvardsson.

Stöd för genomförbara idéer
För de projekt som beviljas stöd och som kan bekräfta att idén är genomförbar finns möjligheten att ansöka om ytterligare stöd för att ta sin idé vidare till nästa steg, exempelvis genom innovationsstödet EIP-Agri. Projektidéerna kan vara metoder, organisatoriska idéer, tekniska lösningar och annat.

Sök stödet senast 14 oktober
Jordbruksverket välkomnar organisationer och företag att söka stöd för sina projekt senast den 14 oktober 2021. Projekten kan pågå fram till den 5 april 2025. Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst.

Informationsträffar
Jordbruksverket kommer att hålla digitala träffar för dig som är intresserad av att söka stöd för att utveckla idéer för att stärka konkurrenskraften för primärproducenter. Du anmäler dig till informationsträffarna på Jordbruksverkets webbplats.

Du kan läsa mer om utlysningen på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades