Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

  • Susanne Öberg ny ledamot i Jordbruksverkets Rådgivande kommitté för bedömning av ansökningar om innovationsprojekt inom EIP-Agri.

    Hallå där...Susanne Öberg


    Du är ny ledamot i Jordbruksverkets Rådgivande kommitté för bedömning av ansökningar om innovationsprojekt inom EIP-Agri. Vad jobbar du med?