Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • En person ger tummen upp framför en datorskärm där ett digitalt möte pågår

  EIP-Agri projektledarträff – fokus på marknadsintroduktion


  Se innovationen ur kundens perspektiv. Fokus på Landsbygdsnätverkets digitala projektledarträff var hur innovationer sätts på marknaden. Nu finns en sammanställning av vad som kom fram under träffen.
 • Svartgrått får betar

  Automatiserad analys av inälvsparasiter hos små idisslare


  Syftet med projektet är att skapa en automatiserad analys av inälvsparasiter hos små idisslare för att minska produktionsbortfall hos jordbrukare och minska spridningen av sjukdomar bland djuren.
 • Svenska sedlar och mynt

  Nya pengar till EIP-Agri


  Regeringen har fattat beslut om 70 miljoner per år till nya innovationsstöd inom EIP-Agri för 2021–2022. Jordbruksverket räknar med att stöden kommer att vara möjliga att börja söka i slutet av februari eller i mars i år. Förhoppningen är att nästa bedömningsmöte med rådgivande kommittén blir den 20 april. När Jordbruksverket får besked kommer mer information på deras webbsida