Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Bilden visar obearbetad mark med gröna beten och björkar

  Nytt temanummer om jordhälsa EIP-AGRI Agrinnovation


  Friska jordar bidrar till stabila skördar, hälsosamma produkter, biologisk mångfald och vitala ekosystem. Den nya upplagan av tidningen EIP-AGRI Agrinnovation fokuserar på marken och det senaste om innovativa projekt från hela Europa om hållbara lösningar för bättre jordhälsa.
 • På ett vitt bord står en dator som en person skriver på.

  Bättre koppling mellan innovation och praktik


  Det är viktigt att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. För att åstadkomma detta behövs mer resurser för rådgivning och fortbildning och även för samarbete på alla nivåer.
 • Ensamt vildsvin vid betesmark

  Ultraljudsteknik för att skydda mot vildsvin och andra vilda djur


  Ett innovationsprojekt i Italien utvecklar teknik med ultraljud för att skydda grödorna mot vildsvin och rådjur.
 • Betesdjur på betesmark. Vita kor

  Digitaliserad teknik för att främja betesdrift


  Digital teknik kan göra betesbaserad produktion mindre arbetsintensiv, bidra till bättre djurskydd och ökad miljönytta. Främsta orsaken till att lantbrukare med betesdjur inte väljer digital teknik är kostnaden, därefter kommer problem med att få tekniken att fungera i praktiken.
 • På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

  Två nya innovationsprojekt


  Här hittar du information om två EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.
 • En bild på en ansökan för innovationsstöd med en penna liggande ovanpå

  Bedömningen av ansökningar kommer igång


  Jordbruksverket återupptar bedömningen av tidigare inkomna EIP-ansökningar med hjälp av den rådgivande kommittén. Det finns ännu inget besked på när Jordbruksverket kan ta emot nya ansökningar om innovationsstöd.
 • På bilden ser man Annie Drottberger i halvbild. Hon har ljust hår och en svart tröja på sig.

  Hallå där Annie Drottberger


  Annie Drottberger är doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp