Landsbygdsnätverket

Nyhetsbrev AKIS

Prenumerera på våra nyheter

Nyhetsbrev AKIS kommer ut en gång i månaden.

Fyll i formuläret här för att börja prenumerera

Här kan du läsa om EIP-Agri innovationsstöd för jordbruk, trädgårds- och rennäring. I nyhetsbrevet finns även nyheter om kunskaps- och innovationsutveckling i gröna näringar (AKIS) i Sverige och på EU-nivå.

 • Klimatsmart renkött på restaurang


  Renskötare har traditionellt sålt sina produkter till lågt pris med låg förädlingsgrad. Samverkan längs värdekedjan har lett till att rennäringen kunnat ta fram nya produkter av hög kvalitet. Tillsammans har de utvecklat nya kulinariska upplevelser med klimatsmart mat.
 • Marie Gidlund som är verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

  Livsmedelskedjans nya agenda


  Sweden Food Arena har lanserat livsmedelskedjans gemensamma innovations - och forskningsagenda. Det är en ambitiös agenda med fem missioner i linje med Livsmedelsstrategin.
 • På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

  Fyra nya innovationsprojekt


  Här hittar du information om fyra EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.
 • Joanna Franzén, studiobild

  Hallå där Joanna Franzén! 


  Joanna Franzén jobbar som handläggare på avdelningen innovationsledning vid Vinnova.