Landsbygdsnätverket
Afraa Hajjar och Linda Törner sitter tillsammans framför en bärbar dator.

Afraa Hajjar, en av projektdeltagarna, tillsammans med grundaren Linda Törner. Foto: Wow Foundation

Wow hjälpte utrikesfödda kvinnor ut på arbetsmarknaden

Genom att engagera ideella krafter i samhället och samtidigt arbeta med en tydlig struktur för stödinsatserna har organisationen Wow haft stor framgång med sitt projekt One Goal. Av de 32 utrikesfödda kvinnor som deltog gick 18 vidare till jobb och 7 till yrkesutbildningar efter ett år.

Organisationen Wow i Halmstad har under flera år arbetat med att hjälpa utrikesfödda kvinnor att integreras och etablera sig på arbetsmarknaden genom att skapa mötesplatser mellan etablerade svenskar och utrikesfödda. Grundaren Linda Törner fick idén till nätverket när hon återvände till Sverige efter flera år utomlands.

– Jag ville skapa något där privatpersoner också kan ta ansvar för integrationen. Vi säger ju ofta att de som kommer hit till Sverige måste integreras, men om vi som redan bor här inte är med i ekvationen så kommer det inte fungera, säger Linda Törner.

Wow har anordnat en rad aktiviteter, bland annat bokcirklar, matlagningskurser, cykel- och simskola och språklektioner. Organisationens lunchträffar har med åren vuxit och omfattat hundratals personer. Det var också under dessa lunchträffar som organisationens mer arbetsmarknadsinriktade insatser tog form.

"Visste inte vilka jobb som fanns att söka"

– Många av de här kvinnorna pratade om sina drömmar och påfallande ofta handlade det om att få ett jobb. Och det var tydligt att de ofta inte visste hur de skulle göra eller vilka jobb som finns att söka. Och det visade sig att det var ganska lätt för mig att sätta ihop ett cv åt de här kvinnorna och hjälpa dem vidare till nästa steg, berättar Linda Törner.

Efter kontakt med Lokalt Ledd Utveckling Halland formulerades ett projekt baserat på de erfarenheter som Linda Törner hade samlat på sig. Grundtanken var att engagera svenska volontärer som var och en var beredd att hjälpa en utrikesfödd kvinna, 30 timmar under en tremånadersperiod. Till sin hjälp hade de en detaljerad manual med sju steg att följa. Metodiken döptes till One Goal och projektet med samma namn pågick mellan september 2019 och oktober 2020.

Planerar för att hjälpa fler

– Vi hoppades och trodde att det skulle funka, men givetvis var det en enorm glädje när vi fick svart på vitt bevisat att vårt arbetssätt fungerar och att det gick att skala upp. Av de 32 utrikesfödda kvinnor som deltog i projektet lyckades vi hjälpa 18 till jobb och 7 till yrkesutbildningar. Vi är så glada över resultatet och planerar för fullt hur vi ska fortsätta jobba för att kunna hjälpa fler, berättar Linda Törner.

Förutom Lokalt Ledd Utveckling Halland har man har även samarbetat med Svenska kyrkan och med organisationen Zonta. En rådgivande nämnd med sju medlemmar från näringslivet jobbade med frågor kring bland annat strategi, finansiering och kommunikation.

Nu ska ett nytt digitaliseringsprojekt sjösättas, för att göra manualen mer lättillgänglig, berättar Linda Törner. Förhoppningen är att One Goal-metodiken på det sättet kan spridas till fler platser i Sverige.

Text: Jakob Hydén

Mer information

Det här projektet finns med i rapporten Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande.

Läs hela rapporten på den här sidan.

Vill du istället ha rapporten skickad till dig som en PDF? Skicka ett mejl till sara.uddemar@jordbruksverket.se

Leaderområde: Lokalt ledd utveckling Halland

Projektägare: Women On Wednesday

Beviljad EU-medel ur: Regionalfonden och Socialfonden

Publicerades