Landsbygdsnätverket

Havtornsbuskar före och efter skörd. Foto Anders Berg.

Skördemaskin lyfter den svenska havtornsodlingen

Skörd och tröskning av havtorn har varit en begränsande faktor för en utökad svensk odling av de attraktiva bären. En havtornsodlare har tack vare innovationsstödet EIP-Agri kunnat utveckla både en skördare och en tröska med rensning.

Alla som plockat havtorn vet att den är svårplockad. Hårda grenar och rikligt med långa vassa tornar har försvårat möjligheterna till rationell skörd.

Wrams Aroma i Skåne har Sveriges största havtornodling. När möjligheterna att söka innovationsstöd dök upp hade Anders Berg testat olika hemmabyggen i trä och metall för att komma fram till hur en skördemaskin och en tröska skulle kunna se ut.

– Innovationsstödet har betytt otroligt mycket, säger Anders Berg. Tack vare EIP-Agri fick vi möjlighet att bygga en skördare och en trösk- och rensmaskin i rostfritt stål. Det i sin tur har inneburit att vi kunnat fyrdubbla kapaciteten! Stödet har varit helt avgörande för att kunna genomföra investeringen och växa och bli konkurrenskraftiga mot de billigare importbären.

Nya maskiner

Skördemaskinen består lite förenklat av en häcksax, en haspel och ett transportband. Den kan köpas i delar och priset kan därmed variera mellan 200 000 och 500 000 kronor. Det ska jämföras med den tyska skördare som hittills funnit på marknaden kostar runt 5 miljoner. Efter skörd fryses grenar med bär kort i fryscontainrar innan tröskning för att bären lättare ska släppa från grenarna. Den stationära tröskan kostar mellan 100 000 och 500 000 kronor beroende på rensningskapacitet och hur många steg som ingår.

Havtornsbuskarna skördas första gången när de är några år gamla och sedan skördas buskarna vartannat år. Hela busken, utom de nedersta grenarna, skärs av och därför behövs två år för att busken ska växa till och bli skördefärdig igen. Skördetiden är endast en månad och därför är det svårt att samäga maskiner. Att övriga odlare kan köpa de nya maskinerna för eget bruk innebär att de tillsammans med Wrams Aroma kan växa i samma takt som marknaden växer.

– Ett stort hot mot våra odlingar idag är havtornsflugan, säger Anders. Den finns söderut men kan föras till Sverige med vindar. Kommer den hit riskerar hela skördar att bli uppätna. Att spruta med insekticider fungerar men är inte ett alternativ för oss som odlar ekologiskt.
Ett annat hot mot våra odlingar är importerade bär av ojämn kvalitet och problem med spårbarhet från exempelvis Baltikum och Polen.

Bra samarbete med SLU

Det har varit ett förhållandevis litet innovationsprojekt där Anders varit projektledare och olika teknikföretag har ingått. En nyckelperson som också ingått i samarbetsgruppen är Kimmo Rumpunen, forskare och växtförädlare på SLU Balsgård. Ett mycket gott exempel på hur bra samarbetet mellan forskning och praktik kan fungera.

– Kimmo Rumpunen är helt underbar, berömmer Anders. Förutom att han medverkar till att vi får nya bra sorter av bland annat havtorn så är han en stöttepelare och ger många företag mycket värdefull hjälp.

Vill öka svensk produktion

Den totala havtornsodlingen i Sverige är cirka 45 hektar men bara några av dessa är större odlingar. Störst med 10 hektar är Wrams Aroma i Tollarp. Den totala svenska försäljningen av havtornsprodukter omfattar idag drygt 100 ton varav en fjärdedel har svensk råvara. De importerade bären kommer främst från Baltikum och Polen.

Wrams Aroma säljer havtornsplantor till svenska odlare och tar emot bären för vidareförädling. De är det enda svenska företaget som säljer kommersiell råvara till industrin. Målet är dock att förädla så mycket som möjligt själv till olika produkter. Idag är deras totalproduktion 18 ton varav cirka 80 procent säljs som juice, dryck, marmelad, puré och andra förädlade produkter.

Text: Inger Pehrson

FAKTA

Projekt: Havtornsskördare och havtornströska
Projektägare: Wrams Aroma
Budget: 0,7 miljoner kronor
Kontakt: Anders Berg, 073-8502806

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats.

Publicerades