Landsbygdsnätverket

Om Innovationsstödet EIP-Agri: Era vanligaste frågor besvaras av Innovationssupporten

På årets lantbruksmässor i Borgeby och Brunnby fick besökarna chansen att ställa sina frågor om innovationsstödet EIP-Agri. Nu delar vi med oss av de vanligaste frågorna och svaren från vårt supportteam.

Innovationssupporten finns till för den som är intresserade av innovationsstödet EIP-Agri. Vår support kan vara med och diskutera möjligheterna att utveckla en idé till en produkt eller tjänst. Det är viktigt att projektets syfte är att skapa nytta för företagare inom lantbruk, trädgårds- eller rennäring. Mer om supporten och kontaktuppgifter till dem hittar du på Landsbygdsnätverkets sida.

Fråga: Kan jag få hjälp av er i innovationssupporten med att skriva ansökan?
Svar: Vi kan inte skriva er ansökan. Men vi kan, efter överenskommelse, titta på ert utkast och ge förslag på förbättringar och kompletteringar.

Fråga: Hur mycket stöd kan jag få för ett projekt?
Svar: Det finns ingen övre gräns, allt från några hundra tusen till över 10 miljoner kronor, förekommer. Det vanligaste är ungefär 3-4 miljoner kronor. De som bedömer ansökningarna har sagt att de hellre ser att innovationsgrupper som söker pengar till stora projekt delar upp sitt projekt och söker i etapper, hellre än att söka för allt på en gång.

Ansökningar på runt 10 miljoner kronor eller mer beviljas inte särskilt ofta. Innovationsgrupper är välkomna att söka stöd för fortsättningsprojekt, särskilt om det första projektet fallit väl ut och ansökningarna om utbetalning har hållit den standard som Jordbruksverket kräver.

Fråga: Var finns ni och jobbar ni på Jordbruksverket?
Svar: Innovationssupporten är inte en del av Jordbruksverket. Vi har anställningar i andra organisationer till exempel vid SLU och i konsultföretag. Det finns inget gemensamt kontor. Vi är upphandlade av Jordbruksverket och arbetar för Landsbygdsnätverket, specifikt med innovationsstödet EIP-Agri. Nästan allt arbete gör vi över telefon och i digitala möten.

Fråga: Är ni med och handlägger ansökan?
Svar: Nej, vi deltar inte i handläggning och beslut, men vi får då och då lägesrapporter från Jordbruksverket till exempel om hur de ligger till i handläggningsprocesserna, och vilka bedömningar som har legat till grund för avslagsbeslut.

Fråga: Jag har skickat in en ansökan men har inte hört något. Hur länge brukar man få vänta på beslut?
Svar: För ansökan om att bilda grupp brukar det ta en till två månader innan du får beslut. För ansökan om genomförandestöd brukar det variera mellan två och nio månader.

Fråga: Jag har en fråga om min ansökan. Hur kontaktar jag Jordbruksverkets handläggare?
Svar: Om du har en ansökan inne, eller ett pågående projekt, rekommenderar vi att du mejlar din fråga till landsbygdsstod@jordbruksverket.se. Kom ihåg att skriva projektets journalnummer. Ett annat sätt är att ringa till Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223 och be att få tala med en handläggare som jobbar med innovationsstödet EIP-Agri.

Fråga: Är det offentligt vilka som sitter i rådgivande kommittén (RÅK) som bedömer ansökningar om innovationsstödet EIP-Agri?
Svar: Ja, det är det. Kontakta oss på innovationssupporten så får du uppgifterna.

Fråga: Om jag får avslag, kan man skicka in ansökan igen?
Svar: Ja, Jordbruksverket välkomnar generellt att man vässar sin ansökan och skickar in den på nytt. För att få klarhet i hur ansökan ska förbättras, för att öka chanserna till bifall, är det bra om man tar hjälp av någon av oss i innovationssupporten eller kontaktar handläggarna på Jordbruksverket.

Har man fått avslag på grund av att projektidén helt och hållet ligger utanför bestämmelserna för vad innovationsstödet EIP-Agri kan användas till är däremot inte meningsfullt att skicka in sin ansökan igen.

Fråga: Har det blivit hårdare krav på ansökningarna nu, jämfört med förra programperioden?
Svar: Urvalskriterierna för ansökan om att genomföra ett innovationsprojekt har utvidgats från sex till 13. Tidigare krävdes att man nådde upp till minst 200 av totalt 500 poäng för att beviljas innovationsstödet EIP-Agri. Nu krävs det 600 av maximalt 1000 poäng. Jordbruksverket har lagt fast en poängsumma för varje urvalskriterium.

Fråga: Vad är det för slags projekt som har fått innovationsstödet?
Svar: Vill du ta del av tidigare projekt så rekommenderar vi Landsbygdsnätverkets databas över genomförda projekt Öppnas i nytt fönster. och sidan för inspirerande artiklar Öppnas i nytt fönster. som finns om dem.

Innovationssupporten består av personer med olika kompetenser och bakgrunder. Du väljer själv vem av oss du vill kontakta. Vi kan alla svara på allmänna frågor om innovationsstödet EIP-Agri. Nedan ser du vilka specifika områden vi har hand om.

Animalieproduktion
Inger Pehrson
Palustre AB, Holm, Halmstad
070-820 33 12

Teknik och energi
Ragni Andersson
Agrigera, Jönköping
070-349 12 63

Lisa Germundsson

Trädgårdsnäring
Lisa Blix Germundsson
SLU, Alnarp
072-217 47 61

Växtodling
Nilla Nilsdotter-Linde
SLU, Uppsala
070-662 74 05

Publicerades