Landsbygdsnätverket
Skender Hasa, Hassan Alhasan och Rune Yttersjö står bakom ett grönsaksstånd. Foto: Lovisa Johansson Hollsten

Skender Hasa, Hassan Alhasan och Rune Yttersjö. Foto: Lovisa Johansson Hollsten

Lyckad jobbförmedling i gröna näringar

Flyktingkrisen 2015 och 2016 innebar stora ansträngningar för flera svenska kommuner. I Götene bestämde man sig för att utnyttja sina många företag inom livsmedelsbranschen, både vad det gäller primärproduktion och förädling, för att hitta gröna jobb till nyanlända.

Projektet Bonde söker personal – grön integration i Götene kommun var ett Leader-projekt som genomfördes inom ramen för Lokalt Ledd Utveckling med stöd från landsbygdsprogrammet och regional- samt socialfondsprogrammet. Det drog igång i slutet av 2017 och pågick i drygt ett år.

Grundtanken var att utnyttja de lokala förutsättningarna med ett stort antal jordbrukare och en förädlingsindustri med stora arbetsgivare som Arla och Dafgårds.

– Vi drog igång det här tillsammans med Hushållningssällskapet. Det fanns ett behov av personal och vi tänkte att här hade vi möjlighet att göra något bra om vi bara kunde matcha kompetens med företagarens behov, berättar projektledaren Rune Yttersjö.

Med hjälp av LRF kontaktade man samtliga lantbruksföretag i kommunen och fick god respons. En styrgrupp skapades tillsammans med jordbrukare, arbetsförmedlingen och kommunen och de tog sedan kontakt med näringen och berättade vad man hoppades på från deras sida: studiebesök, arbetsträning och presumtiva arbetsplatser.

Somalisk agronom blev nyckelperson

Via arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet rekryterades 34 deltagare som själva uttryckt att de ville vara med. Redan från början hade man dessutom kontakt med en agronom från Somalia som pratade både arabiska och engelska och som blev en viktig nyckelperson.

– Vi såg tidigt ett behov av grundläggande kunskap om näringen, språket och jämställdhet. Vi ville att alla skulle få en gemensam bas och vi startade en fem veckor lång introduktionskurs som blev en viktig framgångsfaktor, säger Rune Yttersjö.

På kursen övade man språk och fackuttryck kring den gröna sektorn och deltagarna utbildades i sådant som lagar och regler kring djurhållning och livsmedelshantering, odling i svenska förhållanden, miljö- och klimatfrågor, arbetsmiljö, demokrati och jämställdhet.

En köttproducent anställde snabbt en av deltagarna. Det gjorde att flera andra arbetsgivare hängde på och snart hade sju deltagare praktikplats.

"En resurs som kommit till kommunen"

– Den gröna sektorn och arbetsgivarna kunde se att vi här hade en resurs som kommit till kommunen. Den här gruppen var inte bara en arbetskraft utan också konsumenter som kommer med nya idéer och kan utveckla näringen. Och det här fick stor uppmärksamhet. Även internationellt. Vi hade bland annat besök från Spanien som ville veta mer om projektet, berättar Rune Yttersjö.

Åtta av deltagarna gick till arbete och sju stycken fick praktikplatser. En god utdelning säger Rune Yttersjö.

– Flera av de här personerna har stannat kvar i kommunen och är nu självförsörjande skattebetalare, men den stora vinsten är för dem som individer. Det mest givande var att se den oerhörda vilja som fanns hos deltagarna. De allra flesta drömmer inte om annat än att bli integrerade på ett schyst sätt.

Text: Tobias Malmberg

Mer information

Det här projektet finns med i rapporten Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande.

Läs hela rapporten på den här sidan.

Vill du istället ha rapporten skickad till dig som en PDF? Skicka ett mejl till sara.uddemar@jordbruksverket.se

Publicerades