Landsbygdsnätverket

Volker Kromrey arbetar som programchef på Lake Constance Foundation i Tyskland

Hallå där... Volker Kromrey

Du arbetar som programchef på Lake Constance Foundation i Tyskland inom bland annat jordbruk och klimat. Ni har utvecklat AgriClimateChange som beräknar koldioxidutsläpp och energiförbrukning på en gård.

Det finns lösningar för nästan allt där ute redan, så mycket av vårt arbete fokuserar på att hitta “best practice”-exempel

Vad är det viktigaste ni arbetar med?
Det är svårt att säga då jag tycker alla områden som Lake Constance Foundation arbetar med är viktiga. Men jag skulle säga att nätverkandet är oerhört viktigt, att föra människor samman för att hjälpa varandra och lära av varandra. Det finns lösningar för nästan allt där ute redan, så mycket av vårt arbete fokuserar på att hitta “best practice”-exempel och att sedan föra den kunskapen vidare.

Vilka och hur många når ni via er verksamhet?
Vi är inte en medlemsorganisation och ibland riktar vi oss till individer, men vår viktigaste målgrupp är intressenter och ”multipliers”. Vi använder termen att vi “utbildar utbildarna” i många fall och försöker samarbeta med intresseorganisationer som riktar sig till lantbrukare eller de som arbetar inom klimat och jordbruk. Via våra partners tror jag att vi når runt femtusen lantbrukare.

Hur minskar klimatpåverkan via det ni gör?
Det viktigaste verktyget som vi använder inom jordbrukssektorn är AgriClimateChange, vilket i grunden är ett Excel-baserat beräkningsverktyg. Det vi gör är att vi samlar in alla olika typer av information från lantbrukarna, från vilka djur de har till vilka system de använder för gödselhantering.

All energiförbrukning och koldioxidutsläpp beräknas samt även allt som lämnar gården i form av produkter. Eftersom det är en mycket detaljerad bedömning kan vi sedan diskutera med lantbrukarna vad som behöver göras för att sänka koldioxidutsläppen, minska energiförbrukningen eller hur de kan öka produktiviteten.

Vilka åtgärder i lantbruket vill du särskilt lyfta fram?
Det finns olika åtgärder att förespråka och föreslå för olika typer av lantbruk så det är svårt att svara på. För boskap är en viktig åtgärd gödselhantering. För det första är det viktigt att minska mängden gödsel och därefter är det viktigt att gödseln används hållbart och enligt grödornas behov och inte blir avfall.

Hur förbättras lantbrukarnas lönsamhet?
Enligt en studie från INRAE i Frankrike framkom det att om man tittar på alla åtgärder som finns för att minska utsläppen av växthusgaser från gårdar så ger en tredjedel av åtgärderna ekonomisk vinning för lantbrukaren. En tredjedel av åtgärderna kräver smärre förändringar och kan ge en ekonomisk utjämning.

Och sedan är det en tredjedel av åtgärderna som oftast är mycket viktiga för att minska koldioxidutsläppen, men som bara kostar pengar för lantbrukaren och för samhället. De sistnämnda åtgärderna kan vi inte förvänta oss att lantbrukaren gör självmant. Eftersom de är kostsamma men av stort värde för samhället, så måste samhället både stå för lösningarna och betala dem.

Hur bör verksamheten utvecklas i framtiden?
Jag tror att gårdar och lantbrukare måste återspegla samhället i sin omgivning och i sin framtid. Samt att de måste arbeta med befintliga resurser och att utveckla sin verksamhet efter dem, framförallt genom att använda mer av de resurser som finns på och i den egna marken. Om det ska bli mer hållbart så är ekologiskt lantbruk ett bra alternativ, men inte ett måste. Det finns mycket även i konventionellt jordbruk som kan vara väldigt hållbart.

Mer information

Besök Lake Constance Foundations hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Volker Kromrey, Programchef, Lake Constance Foundation, Radolfzell, Tyskland
volker.kromrey@bodense-stiftung.org, +49 7732 9995 48

Publicerades