Landsbygdsnätverket
Carl-Otto Swartz SLU Partnerskap Alnarp Foto: Camilla Zakrisson Juhlin

Carl-Otto Swartz SLU Partnerskap Alnarp Foto: Camilla Zakrisson Juhlin

Hallå där… Carl-Otto Swartz på SLU Partnerskap Alnarp, Skåne!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi SLU Partnerskap Alnarp.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Vid SLU Alnarp utvecklar vi varje dag nya kunskaper inom bioekonomi, djurhållning, jordbruk, livsmedel, skog, trädgård och företagsledning. SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i södra Sverige. Tillsammans kan partners/medlemsföretag och forskare söka pengar till utvecklingsprojekt.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Syftet med SLU Partnerskap Alnarp är att bidra till utveckling och konkurrenskraft inom de gröna näringarna, och samtidigt stärka forskning och utbildning vid SLU. Via Partnerskap Alnarp är det lättare att delta i utvecklingen, få inspiration, skapa nätverk och personliga kontakter med forskare, lärare och studenter.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Mötesplatser – seminarier, workshops och exkursioner. Varje år anordnar SLU Partnerskap Alnarp en mängd olika möten inom aktuella ämnen. Syftet är att akademi och partners möts, går igenom kunskapsläget och identifierar utvecklingsbehov.

Examensarbeten - SLU Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av SLU-studenter i samarbete med våra partners, och med handledare från SLU Alnarp

Mentorprogram.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Bättre informationsspridning av betydelsen av samverkan akademin – näringsliv/branschorganisationer/myndigheter

SLU Partnerskap Alnarp


Huvudman/huvudmän:
SLU + medlemsföretag

Geografiskt område:
Södra Sverige

När startade verksamheten:
2004

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Forskare + medlemsföretagen, alla är lika betydelsefulla.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Företagen utanför på campus Alnarp. Antalet partners företag 2019 uppgick till 94 st.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Statliga forskningsmedel + medlemsavgifter

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:

Utvecklingsprojekt

  • Hungriga och arga ‐ att göra hungriga suggor mätta och glada.
  • Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver?
  • Bättre hållbarhet hos frukt genom effektivare etenabsorption.
  • Hur påverkas sockerbetor av eftersådda sommarmellangrödor som etablerats efter stärkelsevete.

Evenemang

Växjömöte, redovisning av de senaste rönnen inom växtodlingsrådgivning.

Alnarpskonferensen, årlig konferens om hållbarhet, klimateffekter, ekonomi kopplat till forskninmgen.

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Carl-Otto Swartz verksamhetsledare
Telefon: 072- 503 78 04
E-post: carl.otto.swartz@slu.se
Webbplats: http://partnerskapalnarp.slu.se Länk till annan webbplats., www.slu.se Länk till annan webbplats.
Postadress: Slottsvägen 5 Box 53, 230 53 Alnarp

Publicerades