Landsbygdsnätverket
Beatrice Ramnerö, projektledare för Gröna Näringar i Öjebyn, Norrbotten. Foto Erik Johansson

Beatrice Ramnerö, projektledare för Gröna Näringar i Norrbotten. Foto Erik Johansson

Hallå där – Beatrice Ramnerö på projekt Gröna Näringar, Norrbotten!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Beatrice på projekt Gröna Näringar i Öjeby.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Gröna Näringar är ett projekt som syftar till att stärka de gröna näringarna i Norrbotten på en rad olika sätt. Det viktigaste vi jobbar med är absolut att stärka samverkan mellan aktörerna inom branschen och se till att vi tillsammans kraftsamlar och jobbar åt samma håll.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Gröna Näringar har inte funnits under så lång tid och är än så länge ett projekt. Projektet handlar bland annat om att Gröna Näringar ska år 2025 uppfattas som den självklara utvecklingsmotorn för de gröna näringarna i norra Sverige och att etablera ett självfinansierat och professionellt projektkontor här. Även om Gröna Näringar inte funnits så länge så gör vi absolut en skillnad i vårt område! Vi bidrar till att öka kännedomen om och intresset för de gröna näringarna i norra Sverige. Vi bidrar även till att driva på utvecklingen av näringarna genom att främja samverkan, stärka nätverk och initiera utvecklingsprojekt.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden? Det är en väldigt aktuell fråga för oss du vi diskuterar vad Gröna Näringar ska vara efter det att projekttiden är över och vilken roll Gröna Näringar ska ha. Det vi ser behov av är absolut en aktör som främjar och koordinerar samverkan och som även initierar och driver utvecklingsprojekt tillsammans med de andra aktörerna inom de gröna näringarna. Vi vill nå en långsiktigt hållbar lösning där Gröna Näringar har en tydlig roll, att alla involverade aktörer känner ägandeskap och känner att de får ut något av denna samverkan.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

Att få bolla tankar och idéer med andra gröna kluster som är i samma utvecklingsfas som vi!

Projekt Gröna Näringar i Öjebyn, Norrbotten.

Huvudman/huvudmän:
Projektägare är Piteå Kommun.

Geografiskt område:
Norrbottens län, men den verksamhet vi bedriver är relevant för hela norra Sverige.

När startade verksamheten:
Projektet Gröna Näringar startade 2018 och pågår till 2022.

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Inget kluster har skapats ännu, vi jobbar med att utforma vad vi vill att detta kluster ska vara, vilken roll det ska ha och så vidare. De viktigaste aktörerna som ingår i detta arbete är Piteå Kommun, Region Norrbotten, Grans Naturbruksgymnasium, Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten, LRF och Länsstyrelsen Norrbotten.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Inget fysiskt centra är etablerat i dagsläget. Gröna Näringar är lokaliserat på Grans Naturbruksgymnasium i Piteå.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Projektet finansieras av Piteå kommun och Region Norrbotten.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Samordnar Öjeby Lantbruksmässa, en ny lantbruksmässa som i år arrangeras för tredje gången och som har ambitionen att vara den självklara mötesplatsen för dig inom de gröna näringarna i norra Sverige. Flera utvecklingsprojekt är i startgroparna, bland annat ett större projekt rörande trädgårdsnäringen i Norrbotten.

Projekt Gröna Näringar medverkar i flertalet projekt rörande bland annat energieffektivisering inom lantbruket, lantbruksforskning, ökad efterfrågan på närproducerad mat, och en stärkt kompetensförsörjning inom de gröna näringarna.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Beatrice Ramnerö, projektledare Gröna Näringar
Telefon: 070-5890005
E-post: beatrice.ramnero@pitea.se
Webbsida: https://ojebylantbruksmassa.se/ Länk till annan webbplats. och https://www.facebook.com/gronanaringar/ Länk till annan webbplats.
Postadress: Gröna Näringar, Gran 16, 94328 Öjebyn

Publicerades