Landsbygdsnätverket

Foto: Johan Ascard

Bättre bekämpning av potatisbladmögel

Projektet utvecklar en ny modell för prognos och varning för potatisbladmögel för att minska den kemiska bekämpningen.

EIP-projektet ”Förbättrad IPM i potatisodlingen” syftar till att testa och anpassa en amerikansk-kanadensisk modell för beslutsstöd för potatisbladmögel till svenska förhållanden.

 - Jag har testat många sådana modeller i Sverige ända sedan 1980-talet, berättar projektledare Lars Wiik på Hushållningssällskapet Skåne. Men de har inte slagit igenom, därför att man inte har kunnat lita på dem helt och hållet. Den här nya modellen är framtagen av världens främsta inom området och tar bättre hänsyn till viktiga faktorer som de andra modellerna inte alltid har med, säger Lars.

Tester till sommaren

I vår sätts åtta klimatstationer ut i odlingsförsök på två försöksstationer och sex fält ute hos odlare. Personer från det amerikansk-kanadensiska företaget skulle ha rest till Sverige i mars med utrustning, men har blivit fördröjda på grund av pandemin. Projektet försöker nu få hit utrusningen ändå och börja testa systemet i sommar.

 - En viktig del i projektet är att anpassa modellen till svenska data, säger Lars. Jag har ett stort antal bladmögelkurvor sedan många år och dem ska vi använda i valideringen. Sen har vi en speciell situation i Sverige med en mycket variabel population av bladmögel som förändrar sig hela tiden. Det är en svårighet i en sån här modell för beslutsstöd, men vi ska försöka göra anpassningar till det, säger Lars.

Minskad användning av bekämpningsmedel

Ett av huvudmålen med projektet är att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i potatisodling. Men då krävs det att modellen är tillförlitlig och att odlarna upplever att de kan lita på den.

 - Målet är att få ut modellen på marknaden och få en större användning av den här typen av beslutsstödsystem i Sverige, avslutar Lars Wiik.

Ytterligare ett EIP-projekt har fokus på sjukdomar i potatis, och även andra grödor, ”Utveckling av växtstärkande medel från restprodukt i sockerproduktion (SBE)”. Projektets mål är att använda extrakt från en biprodukt i sockerproduktion av sockerbeta för att förebygga sjukdom och öka tillväxten hos plantorna.

Text: Lisa Germundsson

FAKTA

Projekt: Förbättrad IPM i potatisodlingen
Projektägare:
Hushållningssällskapet Skåne
Budget: 3,1 miljoner kronor
Kontakt: Lars Wiik, 070-816 10 79

Projekt: Utveckling av växtstärkande medel från restprodukt i sockerproduktion (SBE)
Projektägare: Växtresurs Sverige AB, Östra Ströö
Budget: 4,8 miljoner kronor
Kontakt: Erik Andreasson, 070-493 05 27

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades