Landsbygdsnätverket
Filip Axelsson, Lantbrukare från Stora Aby i Småland. Ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen, Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, SLU Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget

#165 Forskning, finanser och förslag - framtidens lantbrukare och gröna näringars attraktionskraft

Vill vi ha en fungerande livsmedelsförsörjning behövs fler unga som väljer att jobba inom de gröna näringarna. I podden Landet pratar vi investeringar, ekonomi och konkurrenskraft - avgörande för den som vill starta en verksamhet och som kanske inte har så mycket kapital med sig. Så hur ser möjligheterna till finansiering ut? Vad kan vi lära oss från forskningen inom området? Och varför är det viktigt med långsiktiga spelregler över mandatperioderna?

Medverkande:
Filip Axelsson, Lantbrukare från Stora Aby i Småland och ledamot i styrelsen för LRF Ungdomen
Helena Hansson, Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Helena Silvander, VD för Tillväxtbolaget
Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

Långsiktighet är superviktigt i lantbruket. Investeringar ska bära sig på sikt. Då räcker det inte med fyraårsperioder, utan vi behöver gå över mandatperioderna för att få långsiktiga spelregler.
- Filip Axelsson

Lantbrukare behöver bli bättre på att visa att de kan tjäna pengar. De yngre är mycket bättre på det. De yngre som jag möter vill bli lantbrukare av många dimensioner, men också för att de ska kunna leva av det.
- Helena Silvander

Jag tror det är viktigt att man tänker på att lantbrukare är en heterogen grupp. Vi pratar om det som en bransch, men lantbrukarna är väldigt olika. Spannmålsproducenterna är väldigt olika från dem med djurhållning. Bredden behöver visas i statistik och analys.
- Helena Hansson

Publicerades