Landsbygdsnätverket
Marion Eckardt, Verksamhetsledare Lokalt Ledd Utveckling Halland och vice ordförande för European LEADER Association for Rural Development – ELARD, Ronja Björkqvist, vice ordförande i LRF Ungdomen Sydost och ledamot i LRF Ungdomens riksstyrelse och Maria Ahlsved, Ämnesråd på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

#163 Landsbygdspakten i Sverige - att bygga framtidens starka och hållbara landsbygder

År 2040 ska Europas landsbygder vara starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och ännu mer välmående. För att nå den visionen lanserar EU nu en landsbygdspakt som olika aktörer kan ansluta sig till – i internationella sammanhang känd som Rural Pact. Här hänger till exempel jordbruk och annan landsbygdsutveckling ihop och visionen och pakten är till för helheten. Så vem kan vara med, vad vi i Sverige kan göra och vad som är skillnaden mot hur vi jobbar redan nu?

Medverkande:
Marion Eckardt, verksamhetsledare Lokalt Ledd Utveckling Halland och vice ordförande för European LEADER Association for Rural Development – ELARD
Ronja Björkqvist, vice ordförande i LRF Ungdomen Sydost och ledamot i LRF Ungdomens riksstyrelse
Maria Ahlsved, ämnesråd på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Programleder gör Sandra Neergaard-Petersen

Vi behöver skapa forum där vi kan diskutera och få varandras perspektiv. Varje gång man pratar högt om de här frågorna så lär man sig mycket av varandra och inser hur mycket allt hänger ihop.
- Ronja Björkqvist

Nätverkande, ömsesidigt lärande och samarbete är en av paktens uppgifter. [...] Det finns mycket [samarbeten] som redan pågår, så det gäller att titta på vad som saknas, som vi behöver stärka upp.
- Maria Ahlsved

En landsbygdspakt skulle kunna vara en kontrollinstans för att [kontrollera] vad vi säger att vi ska göra och att den följer upp det, så att det inte bara är enstaka organisationer som säger ´det här behöver följas upp´, men att det hamnar i det tomma intet.
- Marion Eckardt

Publicerades