Landsbygdsnätverket
Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten, Helene Göthe Lorenz, projektledare Leader Gästrikebygden och Katarina Petersson, lokal eldsjäl, Årets Landsbyggare 2021 i Gästrikebygden

#147 Vi Landsbyggare - ett vinnande koncept

Vad innebär det egentligen att vara en Landsbyggare?

Konceptet Landsbyggare utvecklades i Höga Kusten som ett sätt att lyfta fram det lokala engagemanget, drivet och entreprenörskapet som många gånger genomsyrar en plats - men som alla kanske inte alltid ser. Idag har Landsbyggarkonceptet spridit sig till flera platser i Sverige och till och med uppmärksammats utomlands.

Så vad gör en landsbyggare? Varför ska man bli det, hur går man tillväga och vilken nytta kan en plats ha av det?

Medverkande:
Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten
Helene Göthe Lorenz, projektledare Leader Gästrikebygden
Katarina Petersson, lokal eldsjäl, Årets Landsbyggare 2021 i Gästrikebygden
Samtalet leds av Håkan Montelius

Vi kände inte igen oss i bilden av en döende landsbygd. Så vi slog näven i bordet och tänkte att vi måste förändra bilden genom att visa på alla de drivna människorna som finns i våra landsbygder.
- Jenny Edvinsson

Det är ett fantastiskt koncept. Det gör det möjligt att lyfta och visa allt som pågår i våra bygder. Vi har en levande landsbygd som vi är väldigt stolta över och den vill vi visa för flera.
- Helene Göthe Lorenz

Jag vill inte bo någon annanstans än där jag bor idag. Och jag vill ju ge den möjligheten till mina barn och barnbarn i framtiden. Att kunna välja att bo i en landsbygd, men att också ha förutsättningarna.
- Katarina Petersson

Publicerades