Landsbygdsnätverket
Gunnar Henriksson, professor i träkemi, KTH och Lisa Bäckman, Marketing & Communications Manager, KTH Innovation

#146 Gammalt blir nytt - hållbart mode i framkant

Kan kläder göras av vilket material som helst? Och vilken skillnad gör nya material och nya innovationer i en av världens mest förorenade branscher? Modeindustrin står idag för runt 10 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och bidrar även till en lång rad miljöproblem. Men samtidigt ligger Sverige i framkant med nya innovationer.

Ett stort problem i branschen är ökningen av ”snabbmode”; kläder som tillverkas billigt, används en kort period och därefter slängs. Endast en bråkdel av alla kasserade kläder återvinns.

Samtidigt pågår arbete och forskning för att hitta lösningar på branschens problem, bland annat forskning om nya klädmaterial som exempelvis träfibrer och fibrer från återvunna textilier. Här ligger Sverige, och KTH i Stockholm, i framkant. I samarbete med modeindustrin har de tagit fram flera nya innovationer som kan bidra till ett mer hållbart mode i framtiden.

Medverkande:
Gunnar Henriksson, professor i träkemi, KTH
Lisa Bäckman, Marketing & Communications Manager, KTH Innovation
Samtalet leds av Håkan Montelius.

Modebranschen är i en process just nu där det händer mycket spännande. Det finns en ökad medvetenhet hos både konsumenter, företag och politiker om att det faktiskt behövs en förändring i branschen.
- Lisa Bäckman

Vi är bra på att återanvända papper, metall och plast - men inte textil. Uttjänta textiler är egentligen en utmärkt kemikalieråvara som är överlägsen ved i kvalitet - och den bränner vi! Det håller inte!
- Gunnar Henriksson

Publicerades