Landsbygdsnätverket
Kollagebild. Porträtt på kvinna med brunt hår. Bilden till höger visar en drönare samt en person som håller ett paket.

Cecilia Strokirk, RISE. Foto: Ingela Bendrot samt Aerit.

Varulevererans med drönare kan ge bättre service i landsbygder

Förbättrad service i landsbygder och dessutom minskade utsläpp – det är några av förhoppningarna med projektet Drönarleverans i Glesbygd, DiG. I december 2022 genomfördes tester då kunder i Stockholms norra skärgård fick varor levererade till tomten inom loppet av 20 minuter.

Kan drönare vara en del av lösningen för att långsiktigt förbättra servicen i Sveriges landsbygder? Om du frågar Cecilia Strokirk på RISE, Research Institutes of Sweden, så är svaret definitivt ja. Hon var med i projektteamet för projektet DiG som under 14 månader undersökte det senaste inom drönarleveranser. Projektledare var Lei Chen från RISE.

I slutet av 2022 genomfördes en pilotstudie med varutransporter från butik till slutkonsument.

– Vi inledde med ett informationsmöte och några utbildningstillfällen för kunderna som skulle pröva den här servicetjänsten. Under pilotveckan var det sedan många som passade på att testa och alla fick sina leveranser mellan 15 och 20 minuter efter beställningen. Efteråt gjorde vi en enkät och fick mycket positiv respons, både vad gäller funktionalitet och säkerhet, säger Cecilia Strokirk.

Leverans direkt till tomten

Pilotprojektet gick ut på att boende på Tjockö i Stockholms norra skärgård under en vecka fick möjlighet att beställa varor via en app från ICA-butiken i Gräddö på fastlandet. ICA-handlaren där var partner i projektet liksom ICA:s innovationsenhet ICAx samt Norrtälje kommun. Den beställda varan packades i en drönare som flög till Tjockö – den maximalt tillåtna sträckan var sex kilometer – och leverade beställningen, antingen på Tjockö brygga eller på beställarens egen tomt. Väl framme hissades varan ner med hjälp av en vajer.

Även startupföretaget Aerit, som stod för drönarresursen, var en partner i projektet.

Större servicejämlikhet

Projektet visar att potentialen för drönarleveranser är stor. Cecilia Strokirk menar att modellen kommer vara ett viktigt verktyg i arbetet för en större servicejämlikhet i Sverige i framtiden.

– Drönarleveranser kommer bli stort på landsbygden, det finns så många uppenbara fördelar när människor slipper köra långt för att posta ett brev eller köpa en liter mjölk. Miljövinsterna är samtidigt stora genom att antalet transporter minskar. Och det handlar inte bara om varuleveranser, säkerhet är en annan stor fråga, till exempel leverans av hjärtstartare eller en så kallad skyddsängel, en drönare som lyser upp vägen där du cyklar.

Men modellen står också inför ett antal utmaningar, betonar hon. En av dem rör juridiken som också hänger samman med säkerheten, men där har regelverket nyligen lättats upp när det gäller användningen av mellanluftrummet. En större utmaning är att hitta hållbara affärsmodeller som gör drönarleveranser tillgängliga för befolkningen i stort, menar Cecilia Strokirk.

– Det krävs ett samarbete mellan en rad olika aktörer – från detaljhandel till drönarföretag – och frågan är vad marknaden säger. Vilka aktörer kan få in detta i sina affärsmodeller? För sanningen är ju att modellen inte är starkare än sin svagaste länk. Det är detta vi måste jobba med framöver, säger hon.

Text: Jakob Hydén.

Podden Landet om projektet

Lyssna på podden Landets avsnitt nedan:

Fakta: DiG Drönarleverans i Glesbygd

Projektägare: RISE

Kontaktperson: Cecilia Strokirk

Projekttid: 2021-11-01 – 2022-12-01

Beviljad medel från: Vinnova

Publicerades