Landsbygdsnätverket
Två logotyper mot vit bakgrund: EU-lövet och KRAV-märket.

I bilden ovan syns EU:s logotyp för ekologisk produktion (EU-lövet) och KRAV-märket, dessa både är de två vanligaste märkena för ekologiska produkter i Sverige.

Vad betyder ekologisk produktion – och vad innebär det att maten är ekologisk?

Ekologisk produktion handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart sätt – från jord till bord.

Ekologisk produktion

Enligt världsorganisationen IFOAM:s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. definition är ekologisk produktion ”ett produktionssystem som bevarar jordarnas, ekosystemens och människornas hälsa".

Begreppet ekologisk produktion inkluderar:

  • ekologisk odling
  • ekologisk djurhållning, inklusive vattenbruk
  • bearbetning och förädling av livsmedel, foder och jäst.

Det som är bra för natur, djur och människa står i fokus för ekologisk produktion. Ett sätt att minska behovet av växtskyddsmedel när man odlar är att vara noggrann med att variera växtföljden. Detta förebygger angrepp av insekter, svamp och ogräs. Den växtnäring som tillförs markerna kan vara exempelvis stallgödsel och grönmassa. Djuren i ekologisk produktion ska få leva på ett sätt som möjliggör deras naturliga beteenden och de ska även kunna vistas utomhus när vädret tillåter det.

Märkning för ekologiska produkter

Att välja ekologisk mat bidrar till att främja den produktion som bedrivs så här idag och att den kan finnas även i framtiden. För att säkerställa för konsumenter, och för producenterna själva, att växtodlingen och djurhållningen bedrivs på rätt sätt finns uppsatta regelverk och kontrollsystem.

I Sverige finns två märkningar för ekologiska produkter, EU-lövet och KRAV-märket. En ekologisk produkt från jordbruk eller vattenbruk måste vara producerad enligt de grundregler som EU har bestämt. KRAVs regler omfattar EU-reglerna, men kräver mer.

Denna artikel ingår i Ekoveckan 2023.

Publicerades