Landsbygdsnätverket
En kvinna på en brygga fiskar upp en odlingsbur från havet med ostron.

Maria Bodin vid kolonilotten på Tjärnö. I odlingsburen ligger det ostron. Foto: Susanne Liljenström.

Sveriges första marina kolonilott

Sverige har fått sin första marina kolonilott. Det är inom ramen för interreg-projektet Marint gränsforum Skagerrak som detta innovativa odlingskoncept nu premiärtestas. Förhoppningen är att fenomenet inom några år ska sprida sig över landet.

Det är på Göteborgs universitets marina laboratorium vid Tjärnö som konceptet nu provkörs för första gången i svenska vatten. Här finns linor och burar med bland annat alger, musslor, ostron och krabbor. Grundkonceptet är att odla sådant som finns naturligt på platsen och att endast använda den näring som finns naturligt i havet.

Pilotprojekt med flera syften

– I grunden handlar det om att försöka hitta nya sätt att utnyttja en resurs som idag är kraftigt underutnyttjad, och att göra det på ett småskaligt och hållbart sätt. Mellan 5 och 6 procent av det vi äter kommer från havet och genom att odla och äta till exempel musslor och tång hamnar vi längre ner i näringskedjan, förklarar Maria Bodin, projektledare för försöken med marina kolonilotter.

Sockertång.

Sockertång. Foto: Maria Bodin.

Under pilotprojektet testar man bland annat redskap och undersöker vilka olika vattenlevande växter och djur som är lämpliga. Nästa steg i processen blir att göra platsen mer publik, med skyltar och information om hur odlingen fungerar. En annan utmaning framöver blir att hitta framkomliga vägar utifrån lagstiftningen. Regelverket kring marin odling är idag komplicerat.

Exempelvis tas inte hänsyn till om den marina odlingen är kommersiell eller småskalig. Att placera ut 200 alglinor eller en enda bedöms på samma sätt juridiskt.

– Det är viktigt att få beslutsfattare på olika nivåer att bli intresserade och förstå vilka möjligheter som finns om vi kan förenkla tillståndsprocessen. Vi har bland annat tittat på hur de har löst det i Norge, där det är betydligt enklare är hos oss. Där söker du som regel ett enda tillstånd och myndigheterna sköter sedan kommunikationen med varandra, förklarar Leon Eriksson, processledare för det övergripande projektet Marint gränsforum Skagerrak.

På liknande sätt fungerar det i Danmark. Där har marina odlingslotter redan funnits ett tag och ett nätverk med över 20 föreningar har arbetat med de juridiska frågorna och verkat för ett enklare regelverk. Det är också från Danmark som inspirationen till pilotprojektet i Sverige kommer.

Många visar intresse för marina kolonilotter

Intresset för den marina odlingslotten på Tjärnö har varit stort från media och från allmänheten. Projektet kommer pågå till juni 2022. Då hoppas projektet på att samtal ska ha kunnat inledas kring ett förenklat regelverk, samt att det ska finnas ett färdigt koncept för marina kolonilotter.

– Potentialen är stor! Detta ligger i tiden. Allt fler intresserar sig för att odla sin egen mat och tänka hållbart och småskaligt. Pandemin har ytterligare förstärkt detta. Med stängda gränser blir det tydligt att vi måste bli bättre på att utnyttja de resurser som vi har lokalt, säger Maria Bodén.

Text: Jakob Hydén.

Publicerades